Pijn en het meten van pijn bij CVA-patiënten met afasie

Systematische review naar pijn en pijn meten bij CVA-patiënten met afasie.

Inleiding

CVA-patiënten met afasie hebben moeite zich te uiten en kunnen daardoor moeilijk aangeven of en hoeveel pijn zij hebben. Er is weinig bekend over het bestaan van pijn bij afasiepatiënten. Dit onderzoek wil antwoord geven op de volgende vragen: Wat is de prevalentie en incidentie van pijn in CVA-patiënten met afasie? En welke pijnmeetinstrumenten zijn voor deze doelgroep bruikbaar, valide en betrouwbaar?

Doel van het onderzoek

Een overzicht geven van wat er in de literatuur bekend is over pijn meten bij CVA-patiënten met afasie.

Methode

Een systematische zoekstrategie is uitgevoerd en heeft verschillende databanken doorzocht. Deze zoekstrategie resulteerde in 829 artikelen. Na de selectieprocedure, waarbij eerst op titel en abstract en vervolgens volledige artikelen zijn geselecteerd, werden 10 artikelen als relevant beoordeeld en geïncludeerd.

Fase van het onderzoek (2013-2015)

Het onderzoek is afgerond met een wetenschappelijke publicatie.

Onderzoekers

Carolien de Vries, MA, logopedist/klinisch linguïst, Topaz, Leiden
Petra Sloot, MA, hogeschooldocent opleiding Logopedie, Hogeschool Rotterdam
Prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde, LUMC

Financiering

Topaz, Leiden

Publicaties 

Poster IAGG Dublin 2015