PAIC

Oude vrouw somber pijn dementieKorte omschrijving

Pain Assessment In Cognitive impairment (PAIC). Een Europees onderzoek naar de betrouwbaarheid van een observatielijst om pijn bij dementie op te kunnen sporen.

Onderzoeker(s)

Drs. Annelore van Dalen, AIOTO Specialisme Ouderengeneeskunde, LUMC
Prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde, LUMC
Dr. Margot de Waal, senior onderzoeker, LUMC

Deelnemende instellingen

Florence, Duinstede, Wassenaar
Florence, De Mantel, Voorburg
Saffier, De Lozerhof, Den Haag
WZH, Oosterheem, Zoetermeer

Contactpersoon

Annelore van Dalen

Start onderzoek

2011

Verwachte afronding

2018

Omschrijving

Pijn bij mensen met dementie in het verpleeghuis komt veel voor; ongeveer 50% heeft last van pijn. Uit onderzoek blijkt dat pijn bij dementie moeilijk te herkennen is en daardoor ook moeilijk te behandelen. Dit komt onder andere door verlies van communicatieve vaardigheden: het verbaal uiten van pijn is moeilijk. Pijn wordt daardoor vaak geuit in gedrag, zoals ijsberen, prikkelbaarheid, en zelfs agitatie, agressie en depressieve symptomen. Dit zogenoemde probleemgedrag komt bij ongeveer 80% van de mensen met dementie voor en is een van de belangrijkste redenen voor opname in het verpleeghuis. Daarnaast zijn er ook specifieke gezichtsuitdrukkingen, lichaamsbewegingen en vocalisaties die gerelateerd zijn aan pijn. Door deze gedragingen te observeren middels een observatielijst kan pijn vroegtijdig worden opgespoord en indien nodig adequaat behandeld worden. 

Financiering

ZonMw (onderdeel van het programma ‘Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde’ van de SBOH)        

Publicaties

van Dalen-Kok AH, Achterberg WP, Rijkmans WE, Tukker-van Vuuren SA, Delwel S, de Vet HC, Lobbezoo F, de Waal MW. Pain Assessment in Impaired Cognition (PAIC): content validity of the Dutch version of a new and universal tool to measure pain in dementia.

van Dalen-Kok AH, Pieper MJ, de Waal MW, Lukas A, Husebo BS, Achterberg WP. Erratum to: Association between pain, neuropsychiatric symptoms, and physical function in dementia: a systematic review and meta-analysis. BMC Geriatr. 2015 Sep 9;15:109. doi: 10.1186/s12877-015-0085-1

van Dalen-Kok AH, Pieper MJ, de Waal MW, Lukas A, Husebo BS, Achterberg WP. Association between pain, neuropsychiatric symptoms, and physical function in dementia: a systematic review and meta-analysis. BMC Geriatr. 2015 Apr 19;15:49. doi: 10.1186/s12877-015-0048-6.