PAIC

Oude vrouw somber pijn dementieKorte omschrijving

Pain Assessment In Cognitive impairment (PAIC). Een Europees onderzoek naar de betrouwbaarheid van een observatielijst om pijn bij dementie op te kunnen sporen.

Onderzoeker(s)

Drs. Annelore van Dalen, AIOTO Specialisme Ouderengeneeskunde, LUMC
Prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde, LUMC
Dr. Margot de Waal, senior onderzoeker, LUMC

Deelnemende instellingen

Florence, Duinstede, Wassenaar
Florence, De Mantel, Voorburg
Saffier, De Lozerhof, Den Haag
WZH, Oosterheem, Zoetermeer

Contactpersoon

Annelore van Dalen

Start onderzoek

2011

Verwachte afronding

2018

Omschrijving

Pijn bij mensen met dementie in het verpleeghuis komt veel voor; ongeveer 50% heeft last van pijn. Uit onderzoek blijkt dat pijn bij dementie moeilijk te herkennen is en daardoor ook moeilijk te behandelen. Dit komt onder andere door verlies van communicatieve vaardigheden: het verbaal uiten van pijn is moeilijk. Pijn wordt daardoor vaak geuit in gedrag, zoals ijsberen, prikkelbaarheid, en zelfs agitatie, agressie en depressieve symptomen. Dit zogenoemde probleemgedrag komt bij ongeveer 80% van de mensen met dementie voor en is een van de belangrijkste redenen voor opname in het verpleeghuis. Daarnaast zijn er ook specifieke gezichtsuitdrukkingen, lichaamsbewegingen en vocalisaties die gerelateerd zijn aan pijn. Door deze gedragingen te observeren middels een observatielijst kan pijn vroegtijdig worden opgespoord en indien nodig adequaat behandeld worden. 

Financiering

ZonMw (onderdeel van het programma ‘Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde’ van de SBOH)        

Publicaties

van Dalen-Kok AH, Pieper MJC, de Waal MWM, van der Steen JT, Scherder EJA, Achterberg WP. The impact of pain on the course of ADL functioning in patients with dementia. The impact of pain on the course of ADL functioning in patients with dementia, Age and Ageing, Volume 50, Issue 3, May 2021, Pages 906–913

van der Steen JT, Westzaan A, Hanemaayer K, Muhamad M, de Waal MWM, Achterberg WP. Probable Pain on the Pain Assessment in Impaired Cognition (PAIC15) Instrument: Assessing Sensitivity and Specificity of Cut-Offs against Three Standards. Brain Sciences. 2021; 11(7):869.

van Dalen-Kok AH, Achterberg WP, Rijkmans WE, Tukker-van Vuuren SA, Delwel S, de Vet HC, Lobbezoo F, de Waal MW. Pain Assessment in Impaired Cognition (PAIC): content validity of the Dutch version of a new and universal tool to measure pain in dementia.

van Dalen-Kok AH, Pieper MJ, de Waal MW, Lukas A, Husebo BS, Achterberg WP. Erratum to: Association between pain, neuropsychiatric symptoms, and physical function in dementia: a systematic review and meta-analysis. BMC Geriatr. 2015 Sep 9;15:109. doi: 10.1186/s12877-015-0085-1

van Dalen-Kok AH, Pieper MJ, de Waal MW, Lukas A, Husebo BS, Achterberg WP. Association between pain, neuropsychiatric symptoms, and physical function in dementia: a systematic review and meta-analysis. BMC Geriatr. 2015 Apr 19;15:49. doi: 10.1186/s12877-015-0048-6.

e-Training

Er is een e-training ontwikkeld om pijn te herkennen. Klik hier voor de e-training.  

Video's

Pijn in het kwetsbare brein

 

Proefschrift

Pain and its consequences. Observing the complex relationship between pain, behaviour and ADL in nursing home residents.

Cover proefschrift Annelore 

Factsheet

Factsheet Pain and its consequences

Cover factsheet Annelore