Namaste Familieprogramma

To English page

Namaste Care programma dementie contactKorte omschrijving

Familie en vrijwilligers meer betrekken bij de zorg voor mensen met ernstige dementie: verder ontwikkelen en testen van 'Namaste Care Family'

Onderzoekers

Dr.ir. Jenny van der Steen, universitair hoofddocent LUMC
Dr. Hanneke Smaling, postdoc onderzoeker VUmc
Dr. Karlijn Joling, senior onderzoeker VUmc
Prof.dr. Anneke Francke, hoogleraar verpleging en verzorging in de laatste levensfase VUmc
Prof.dr. Wilco Achterberg, hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde LUMC

Deelnemende instellingen

Woonzorgcentra Haaglanden, Den Haag
Laurens, Rotterdam

Contactpersoon

Hanneke Smaling


Start onderzoek

2014


Verwachte afronding

2019

Omschrijving

Namaste Care is een Amerikaans zorgprogramma dat zich richt op de levenskwaliteit van verpleeghuisbewoners met ernstige dementie en hun naasten. Contact hebben staat centraal, bijvoorbeeld door aanraking of door samen iets doen. In andere landen wordt dit dagelijkse programma zeer gewaardeerd. De onderzoekers testen het programma in negentien Nederlandse verpleeghuizen en gaan het ook testen bij mensen thuis. Ook willen zij familie en vrijwilligers meer bij het programma betrekken en nog duidelijker maken wat zij kunnen doen in de laatste dagen van het leven van iemand met dementie. De effectiviteit van het Namaste Care Familieprogramma wordt onderzocht via vragenlijsten, interviews, doktersgegevens en het observeren van de verpleeghuisbewoners. Verbetert de levenskwaliteit? Ervaart de familie de zorg positiever? En zijn de verbeteringen kosteneffectief? De verwachting is dat de extra tijdsinvestering van familie en vrijwilligers in hun naaste met dementie direct ten goede komt aan hen allemaal. Als deze verwachtingen uitkomen, wordt het Namaste Care Familieprogramma verder ingevoerd in het verpleeghuis en zo mogelijk ook bij families thuis.

Financiering

ZonMw programma Memorabel
Fonds NutsOhra (FNO)
UNC-ZH

Namaste Familieprogramma toolkit

Voor het Namaste Familieprogramma is een toolkit ontwikkeld. De toolkit kunt u hier bekijken en downloaden.   

Publicaties

Meer informatie

Beeldverslag Symposium 22-03-2019
Verslag Symposium 22-03-2019 door Waardigheid en Trots over Namaste

Nieuwsbrief april 2019
Nieuwsbrief januari 2019
Nieuwsbrief oktober 2018
Nieuwsbrief juni 2018
Nieuwsbrief maart 2018
Nieuwsbrief januari 2018
Nieuwsbrief November 2017
Nieuwsbrief juni 2017
Nieuwsbrief maart 2017


Train-de-trainer Namaste cursus sept 2021

Meer informatie en aanmelden


Video

[youtube 1857068][youtube 1857073][youtube 1603095]