MASQUE

Een draagbaar sensorsysteem in kleding om vroegtijdige signalen van stress te herkennen bij mensen met een verstandelijke beperking of dementie.

To English page

Korte omschrijving

We gaan samen met cliënten, zorgverleners en mantelzorgers een draagbaar sensorsysteem in kleding ontwikkelen dat helpt bij het vroegtijdig opsporen van stress bij mensen met een verstandelijke beperking of dementie.

Onderzoeker(s)

dr. Hanneke Smaling, senior onderzoeker, UNC-ZH/LUMC
dr. Franka Meiland, senior onderzoeker, UNC-ZH/LUMC
Esmee Adam MSc, junior onderzoeker, UNC-ZH/LUMC

Contactpersoon

dr. Hanneke Smaling

Start onderzoek

1 juni 2021

Verwachte afronding

1 juni 2023              

Omschrijving

Mensen met een verstandelijke beperking of dementie zijn gevoelig voor stress. Zorgverleners staan voor de uitdaging om op basis van non-verbale signalen hun stressniveau en stemming te lezen en reguleren. Late herkenning kan leiden tot onbegrepen gedrag, zoals agressie. Onbegrepen gedrag vermindert de kwaliteit van leven, bemoeilijkt de zorg en ondersteuning, en de belasting bij zorgverleners leidt tot bovengemiddeld ziekteverzuim en personeelsverloop. Het is daarom van cruciaal belang om hulpmiddelen te ontwikkelen die de zorgkwaliteit verhogen en tegelijkertijd de belasting voor zorgverleners verminderen. Binnen dit project gaan we een hulpmiddel ontwikkelen dat zorgverleners helpt de eerste signalen van stress bij de cliënt te herkennen, zodat de oorzaak kan worden aangepakt voordat het gedrag van de cliënt escaleert. Het hulpmiddel gebruikt hiervoor informatie uit sensoren die in kleding gedragen worden. Het systeem helpt niet alleen de opbouw van stress voorkomen, maar ook om de cliënt een aangenamere leefomgeving te bieden. Dit zal de levenskwaliteit van de cliënt verbeteren, de belasting voor zorgverleners verminderen en zorgkosten verlagen. Daarnaast zullen we ook een survey onderzoek doen onder zorgmedewerkers in de langdurige zorg naar het gebruik van zorgtechnologie (eHealth).

Samenwerking met

Mentech Innovation BV
Fontys
Saxion
Technische Universiteit Eindhoven
Tilburg University, Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking
TNO
's Heeren Loo Zorggroep
Severinus
Prinsenstichting

Financiering

Mede mogelijk gemaakt door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health (LSHM21001)

Publicaties

Adam, E., Frielink, N., Meiland, F., Heerkens-Brunschot, L., Meinders, E., Smits, R., Lee, C., Kuhlmann, C., van Rees, H., Cluitmans, P., Embregts, P., Smaling, H. (2022). The development of a garment-integrated artificial intelligence-based sensor system for early detection of stress in persons with impaired cognition. 26th Nordic Congress of Gerontology, Odense, Denmark. Poster presentation.

de Vries, S., Smits, R., Tataj, M., Ronckers, M., van der Pol, M., van Oost, F., Adam, E., Smaling, H., & Meinders, E. (2022). Accurate Stress detection form Novel Real-Time Electrodermal Activity Signals and Multi-task Learning Models. Cognitive Imputing and Internet of Things, Vol. 43, 2022, 1-7.