ISOLATE - Covid-19 en sociale isolatie in de dementiezorg

To English page

Korte omschrijving

CovId-19 en SOciale isoLATie in de dEmentiezorg (ISOLATE): impact en behoeften van mensen met dementie, mantelzorgers en zorgmedewerkers.


Onderzoeker(s)

Dr. Hanneke Smaling, postdoc onderzoeker LUMC en UNC-ZH
Dr. Bram Tilburgs, postdoc onderzoeker LUMC
Dr. Mandy Visser, projectleider en postdoc onderzoeker LUMC
Prof. Dr. Wilco Achterberg, hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde LUMC

Contactpersoon

Dr. Mandy Visser

Deelnemende instellingen

Topaz 

Start onderzoek

1 september 2020

Verwachte afronding

2024

Omschrijving

Door de COVID-19 pandemiemaatregelen is zorg voor mensen met dementie vaak aangepast, nemen zij geen of minder deel meer aan sociale activiteiten en krijgen zij geen of minder bezoek. Dit vergroot de kans op eenzaamheid. Dergelijke maatregelen zijn moeilijk te begrijpen en kunnen daarom leiden tot extra onbegrepen gedrag, agressie of dwaalgedrag. Doordat de sociale steun voor mantelzorgers minder is, kan de belasting voor hen toenemen. Voor zorgmedewerkers geldt dat zij nu niet de zorg kunnen leveren die zij gewend zijn. Zij moeten handelingen aanpassen om de fysieke afstandsregels in acht te nemen en werken veelal met persoonlijke beschermingsmiddelen die communicatie en zorg bemoeilijken. Dit alles vraagt veel van mantelzorgers en zorgmedewerkers, en heeft invloed op zorg en sociaal welzijn van mensen met dementie. 

Het project onderzoekt de impact van sociale isolatie ten gevolge van COVID-19 op intramurale en extramurale zorg voor mensen met dementie. Dit project heeft twee doelstellingen:

1) Het in kaart brengen van zorgen, problematiek en behoeften ten tijde van sociale isolatie voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en zorgmedewerkers binnen de intra- en extramurale setting.

2) Het opstellen van een beleidsvoorstel gericht op het optimaliseren van het sociaal welzijn ten tijde van sociale isolatie voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en zorgmedewerkers binnen de intra- en extramurale setting.

Er worden 10 mantelzorgers en 10 zorgmedewerkers geïnterviewd uit zowel de intra- als extramurale setting (40 totaal). De interviews zullen zoveel mogelijk via digitale communicatiemiddelen plaatsvinden. Resultaten worden vertaald naar praktische aanbevelingen rondom sociale isolatie in intra- en extramurale zorg voor mensen met dementie. Deze aanbevelingen zullen landelijk worden verspreid met behulp van Topaz, UNC-ZH en Alzheimer Nederland.

Samenwerking met

Topaz
Alzheimer Nederland
UNC-ZH

Financiering

ZonMw, programma Palliantie (projectnummer 844001802)

Documenten

COVID-19 en Sociale isolatie in de Dementiezorg - Infographic 2021  

Publicaties

Visser, M., Tilburgs, B., Achterberg, W.P., Smaling, H.J.A. (2022). How social distancing due to the COVID-19 pandemic impacted persons with dementia, family caregivers and healthcare professionals: a qualitative study. 26th Nordic Congress of Gerontology, Odense, Denmark. Poster presentation.

Smaling HJA, Tilburgs B, Achterberg WP, Visser M. The Impact of Social Distancing Due to the COVID-19 Pandemic on People with Dementia, Family Carers and Healthcare Professionals: A Qualitative Study.International Journal of Environment Research and Public Health. 2022; 19(1):519.

Interview door ZonMw over eerste resultaten ISOLATE

ISOLATE symposium - 21.06.2021