De DANTON-studie

Korte omschrijving

Stoppen met bloeddrukverlagende medicijnen ter verbetering van onbegrepen gedrag en kwaliteit van leven bij verpleeghuisbewoners met dementie.

Onderzoeker(s)

Drs. Jonathan Bogaerts, Arts-onderzoekers, LUMC
Prof. dr. Jacobijn Gussekloo, hoogleraar eerstelijnsgeneeskunde, LUMC
Prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde, LUMC
Dr. Rosalinde Poortvliet, huisarts-onderzoeker, LUMC

Deelnemende instellingen

 • ActiVite
 • WZH
 • Marente
 • Laurens
 • Topaz
 • Zonnehuisgroep Vlaardingen
 • Alrijne Woonzorg
 • Argos
 • Salem
 • Aafje
 • Zorggroep Noordwest-Veluwe

Contactpersoon

Drs. Jonathan Bogaerts 

Start onderzoek

2018

Verwachte afronding

2021

Omschrijving

Veel verpleeghuisbewoners met dementie hebben last van onbegrepen gedrag zoals wanen, agressie en apathie. Meerdere onderzoeken laten zien dat er een associatie bestaat tussen dit onbegrepen gedrag en een verminderde doorbloeding van het brein. Bovendien lijkt er een verband te zijn tussen het gebruik van bloeddrukverlagende medicijnen en de toename van dit onbegrepen gedrag.

Daarom onderzoekt de DANTON studie in 492 verpleeghuisbewoners met dementie of het verhogen van de bloeddruk door het afbouwen van bloeddrukverlagende medicijnen leidt tot minder onbegrepen gedrag en een betere kwaliteit van leven. Gezien onbegrepen gedrag optimale zorg ernstig in de weg staat, zullen de resultaten van dit onderzoek niet alleen een impact hebben op de verpleeghuisbewoners, maar ook op de mantel- en professionele zorg. 

Financiering

ZonMw (onderdeel van het programma 'Memorabel')

Publicaties