Corona-onderzoek Verpleeghuizen

COVID-19 MINUTES

To English page

Factsheets onderzoeksresultaten

Summary of first results - English version

Doel

Met dit onderzoek brengt het onderzoeksteam (UNC-ZH en UNO-UMCG) samen met de organisaties uit de netwerken ontwikkelingen omtrent de COVID-19 epidemie in verpleeghuizen in heel Nederland in kaart. Het primaire doel van dit onderzoek is deze ontwikkelingen tussentijds (wekelijks) te rapporteren aan het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en de Chief Nursing Officer, zodat zij zien en horen hoe de situatie is en wat er acuut nodig is in de sector. Daarnaast delen wij deze rapportages met de deelnemende organisaties, en met Actiz, V&VN en Verenso. Secundair zal dit onderzoek dienen voor het verkrijgen van kennis over het verloop van een epidemie en de benodigde maatregelen binnen de verpleeghuiszorg, met behulp van wetenschappelijke onderzoek.

Aanpak

Vergaderstukken van crisisteams zijn een waardevolle bron van informatie. Wanneer deze door organisaties gedeeld worden met onderzoekers, kunnen actuele ontwikkelingen in kaart worden gebracht. Gegevens worden gecodeerd overgenomen in een centraal databestand, en de brondocumenten blijven op een veilige plek bewaard. Onderzoekers beoordelen hiervoor de vrije tekst en maken selecties (kwalitatief) om een samenvatting te krijgen van de informatie. Er wordt gerapporteerd op ROAZ-regio. Individuele organisaties of personen worden niet bij naam genoemd.

Wat betekent meedoen voor de organisatie?

  • Zo lang de crisis aanhoudt, wekelijks alle (nieuwe) vergaderstukken van het crisisteam met ons te delen via secure e-mail: in ieder geval de notulen, en waar mogelijk bestaande overzichten m.b.t. besmettingen, personeel en materialen.
  • Na afloop van de crisis wordt toestemming gevraagd of de organisatie ook wil meedoen aan het vervolgonderzoek, met vragenlijsten en verdiepende interviews, en aanvullende gegevens.
Wat levert het op?

Wij beogen uit de vergaderstukken te leren over:

  • Welke maatregelen worden genomen en waarom?
  • Welke materialen zijn extra nodig en welke tekorten ontstaan er?
  • Wat is de impact van de situatie op zorg en welzijn van cliënten en familie? En wat is de impact op welzijn van personeel, bezetting en ziekteverzuim?
  • Overige zaken die bovenstaande mogelijk kunnen duiden: o.a. aantal en beloop (verdenkingen op) besmettingen bij cliënten en zorgpersoneel, testbeleid, overige moeilijkheden of succesfactoren, en andere opvallendheden.

De intentie is ook mogelijke verbanden – bijv. tussen het aantal besmettingen en de genomen maatregelen – op te merken, maar om deze te bewijzen is aanvullend onderzoek na de crisis nodig.

Werk-in-uitvoering

Welke gegevens precies moeten worden verzameld en opgenomen in de rapportages zullen we gaandeweg moeten ervaren. Enerzijds is dit afhankelijk van de behoefte van VWS gezien de ontwikkelingen, anderzijds is het afhankelijk van wat de organisaties in de vergaderstukken met ons kunnen delen en waar de behoeften liggen. 

Publicaties

In de media

De eerste resultaten zijn eind juni 2020 gedeeld. Deze werden breed opgepakt door de media. Luister en lees een aantal terug:

Video's


Covid-19: O, wat een jaar! Crisisteams in actie 


Contact: Arno Doornebosch (A.J.Doornebosch@lumc.nl) of coronaverpleeghuizen@lumc.nl