De CRANBERRY studie

Een onderzoek naar de effecten en kosten van het gebruik van cranberry capsules ter preventie van urineweginfecties bij verpleeghuisbewoners.


Inleiding

Een urineweginfectie is één van de meest voorkomende infecties in het verpleeghuis. Deze infecties veroorzaken niet alleen specifieke klachten en enkele dagen van algemeen ziek zijn, maar kunnen ook meer ernstige gevolgen hebben, zoals het optreden van verwardheid, dehydratie, urosepsis en zelfs leiden tot een ziekenhuisopname of overlijden. Het is daarom belangrijk om urineweginfecties te voorkomen en cranberry’s zouden dat mogelijk kunnen.

Doel van het onderzoek

Om te onderzoeken of het gebruik van cranberry capsules een doelmatige interventie is ter preventie van urineweginfecties bij verpleeghuisbewoners, zijn in de CRANBERRY studie zowel de effectiviteit als de kosten van het gebruik van cranberry capsules onderzocht.

Methode

De CRANBERRY studie is een dubbelblinde gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie die plaats heeft gevonden in 21 verpleeghuizen van het UNC-ZH. De deelnemers werden bij aanvang van de studie ingedeeld op het risico van het krijgen van een urineweginfectie. Verpleeghuisbewoners met langdurige blaaskatheterisatie, diabetes mellitus, en het gehad hebben van ten minste één urineweginfectie in het jaar voorafgaande aan de studie, hebben een hoog risico op het krijgen van een urineweginfectie. Alle andere verpleeghuisbewoners behoorden tot de laag risico groep.

Conclusie

Uit de CRANBERRY studie blijkt dat het gebruik van cranberry capsules (tweemaal daags) effectief is in het voorkomen van klinische urineweginfecties bij verpleeghuisbewoners met een hoog risico op het ontwikkelen van urineweginfecties. Het gebruik van de cranberry capsules bleek echter niet kosteneffectief te zijn. Niettemin, om redenen van effectiviteit is het nog steeds aan te raden om verpleeghuisbewoners met een hoog risico op urineweginfecties, preventief te behandelen met cranberry capsules.

Fase van het onderzoek (2008-2012)

Het onderzoek is afgerond en heeft geleid tot een proefschrift: Prevention of clinical urinary tract infections in vulnerable older persons, door Monique Caljouw.


Onderzoekers

Dr. Monique Caljouw, senior onderzoeker, LUMC
Prof. dr. Jacobijn Gussekloo, hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde, LUMC
Prof. dr. Herman Cools, emeritus hoogleraar Ouderengeneeskunde, LUMC
Dr. Wilbert van den Hout, gezondheidseconoom, Medische besliskunde, LUMC

Samenwerking

Laurens, Marente, Pieter van Foreest, Topaz, Woonzorgcentra Haaglanden

Financiering

ZonMw doelmatigheid
Springfield Nutraceuticals BV, Oud Beijerland

Publicaties

Caljouw MAA, Cools HJM, Gussekloo J. Natural course of care dependency in residents of long-term care facilities: Prospective follow-up study. BMC Geriatrics, 2014,14:67 doi:10.1186/1471-2318-14-67.

Caljouw MAA, van den Hout WB, Putter H, Achterberg WP, Cools HJM. Gussekloo J. Response to David Nace & Paul Drinka. JAGS, 2014;62:1617-1618

Caljouw MAA, van den Hout WB, Putter H, Achterberg WP, Cools HJM. Gussekloo J. Effectiveness of cranberry capsules to prevent urinary tract infections in vulnerable older persons. A double-blind randomized placebo-controlled multi-center trial in long-term care facilities. JAGS, 2014;62:103-110

Van den Hout WB, Caljouw MAA, Putter H, Cools HJM. Gussekloo J. Costs-effectiveness of cranberry capsule to prevent urinary tract infections in long-term care facilities: economic evaluation with a randomized controlled trial. JAGS, 2014;62:111-116