Betrekken familie bij aanpak onbegrepen gedrag bij dementie

To English page

Korte omschrijving

Onbegrepen gedrag bij dementie betrekken familie

In dit project passen wij een stapsgewijze multidisciplinaire methode aan die onbegrepen gedrag en pijn aanpakt bij verpleeghuisbewoners met dementie door familie meer te betrekken.

Onderzoeker(s)

Petra Tasseron- Dries, MSc., verpleegkundig specialist Warande
Dr. Hanneke Smaling, senior onderzoeker LUMC
Prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde  LUMC
Dr. ir. Jenny van der Steen, universitair hoofddocent LUMC

Deelnemende instellingen

Warande, zorgorganisatie voor ouderen Utrechtse Heuvelrug en Houten

Contactpersoon

Petra Tasseron

Start onderzoek

2019

Verwachte afronding

2024

Omschrijving

Het doel van dit project is te onderzoeken hoe familie betrokken kan worden bij de zorg voor hun naaste met dementie in het verpleeghuis en in het bijzonder bij de aanpak van onbegrepen gedrag en pijn. Hiervoor zullen de volgende studies worden uitgevoerd: 1) een kwalitatieve studie naar de ervaringen met familiebetrokkenheid in het Namaste Familieprogramma; 2) een literatuurstudie naar best practices voor het betrekken van naasten bij interventies gericht op onvervulde behoeften van bewoners met dementie in het verpleeghuis; 3) een mixed method studie om de STA OP! methode aan te passen door naasten meer te betrekken bij de aanpak van onbegrepen gedrag en pijn. Deze mixed method studie omvat: a) de ontwikkeling van de aangepaste STA OP! methode in samenwerking met naasten, zorgverleners en ervaringsdeskundigen, b) implementatie en evaluatie van de aangepaste STA OP! methode.

Financiering

Warande en het Zorgondersteuningsfonds

Publicaties

Petra Tasseron-Dries. How can we build a good partnership with family caregivers in the namaste care programme? Presentation Namaste Care International Conference online 2021.

Tasseron-Dries, P. E., Smaling, H. J., Doncker, S. M., Achterberg, W. P., & van der Steen, J. T. (2021). Family involvement in the Namaste Care Family program for dementia: A qualitative study on experiences of family, nursing home staff, and volunteers. International Journal of Nursing Studies, 103968.

Video's


Pijn in een kwetsbaar brein - Wat kan familie betekenen?