Betrekken familie bij aanpak onbegrepen gedrag bij dementie

Korte omschrijving

Onbegrepen gedrag bij dementie betrekken familie

Het betrekken van familie bij de aanpak van onbegrepen gedrag bij dementie met behulp van een multidisciplinair stappenplan.

Onderzoeker(s)

Petra Tasseron- Dries, MSc., verpleegkundig specialist Warande
Dr. Hanneke Smaling, senior onderzoeker LUMC
Prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde  LUMC
Dr. ir. Jenny van der Steen, universitair hoofddocent LUMC

Deelnemende instellingen

Warande, zorgorganisatie voor ouderen Utrechtse Heuvelrug en Houten

Contactpersoon

Petra Tasseron

Start onderzoek

2019

Verwachte afronding

2024

Omschrijving

Bij meer dan 80% van de verpleeghuisbewoners met dementie is sprake van neuropsychiatrische symptomen. Dit vaak onbegrepen gedrag heeft een grote impact op familie en zorgverleners.

Voor een gestructureerde en eenduidige aanpak van onbegrepen gedrag wordt in diverse verpleeghuizen reeds gewerkt met multidisciplinaire stappenplannen, waaronder STA OP!.

Ook al zijn de ervaringen positief, familie wordt vaak nog weinig betrokken bij de aanpak van het onbegrepen gedrag. Hun unieke kennis over de bewoner en zijn of haar leven is echter een onmisbare bron in het bieden van goede zorg. Daarom willen wij onderzoeken of het intensiever betrekken van familie, met behulp van een aangepast stappenplan, het onbegrepen gedrag vermindert. Ook wordt gekeken of dit de ervaringen van familie en verpleging met het zorgen voor hun naaste dan wel bewoner verbetert.

Financiering

Warande en het Zorgondersteuningsfonds

Publicaties