Behouden van betekenisvolle activiteiten bij dementie in transitie

To English page

Korte omschrijving

Betekenisvolle activiteiten behouden bij mensen met dementie in de transitie van huis naar verpleeghuis

Onderzoeker(s)

Drs. Mari Groenendaal, Lecturer practitioner, WoonZorgcentra Haaglanden

Dr. Monique Caljouw, Assistant professor Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde

Prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde, LUMC 

Dr. Hanneke Smaling, Senior onderzoeker

Contactpersoon

Drs. Mari Groenendaal

Deelnemende instellingen

WoonZorgcentra Haaglanden (UNC-ZH)

Start onderzoek

2018

Verwachte afronding

2023

Omschrijving

Betekenisvolle activiteiten zijn van groot van belang voor kwaliteit van leven van mensen met dementie. Diverse factoren zijn van invloed op het uitvoeren en behouden van deze activiteiten. In dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de verschillende factoren en hoe we mensen met dementie en hun naasten kunnen begeleiden in het uitvoeren en behouden van betekenisvolle activiteiten. In het onderzoek wordt specifiek gericht op de transitieperiode van huis naar verpleeghuis (periode voor, tijdens en na verhuizing naar verpleeghuis).

Samenwerking met 

WoonZorgcentra Haaglanden

Financiering

WoonZorgcentra Haaglanden en Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid Holland  

Publicaties

Groenendaal M., Smaling, H.J.A., Achterberg, W.P., Gussekloo, J., Caljouw, M.A.A. (2022). Maintaining meaningful activities for persons with dementia: experiences of persons with dementia after diagnosis and during transitions. 26th Nordic Congress of Gerontology, Odense, Denmark. Oral presentation.

Groenendaal, M, Smaling HJA, Achterberg WP, Caljouw MAA. Maintaining meaningful activities for persons with dementia during transitions of care: A systematic review. Geriatric Nursing 44 (2022) 176 183.

Groenendaal, M.; Loor, A.; Trouw, M.; Achterberg, W.P.; Caljouw, M.A. Perspectives of Healthcare Professionals on Meaningful Activities for Persons with Dementia in Transition from Home to a Nursing Home: An Explorative Study. Healthcare 2019, 7, 98.  

Artikelen

Dat deed ze thuis altijd graag. Artikel in nieuwsbrief UNC-ZH juli 2022
Laat bewoners activiteiten doen die ze belangrijk vinden. Artikel op zorgvoorbeter.nl juni 2022

Video's


Betekenisvolle activiteiten voor bewoners in het verpleeghuis?