ACDA - Advice for caregivers in dementia

Korte omschrijving

Advice for Caregivers in Dementia (ACDA). Een onderzoek naar de verbetering van zorggerelateerde kwaliteit van leven bij mantelzorgers van thuiswonende ouderen met dementie en probleemgedrag.

Onderzoeker(s)

Mathilde Akse, MSc., promovenda LUMC
Prof.dr. Jacobijn Gussekloo, hoogleraar, promotor LUMC
Dr. Monique Caljouw, assistant professor LUMC
Dr. Hanneke Smaling, senior onderzoeker LUMC 

Deelnemende instellingen

Aafje Rotterdam

Contactpersoon

Mathilde Akse

Start onderzoek

2020

Verwachte afronding

2025

Omschrijving

Tachtig tot negentig procent van de thuiswonende ouderen met dementie vertoont probleemgedrag zoals onrust, apathie, agressief of depressief gedrag. Overheidsbeleid is met name gericht op het verminderen van probleemgedrag bij ouderen met dementie in het verpleeghuis, maar het ontwikkelen van beleid voor thuiswonende ouderen is zeer gewenst.

Bijna alle mantelzorgers ervaren problemen in het zorgen voor hun naaste, waarbij het grootste probleem het omgaan met veranderend gedrag van de oudere met dementie is. De gedragsverandering van de oudere met dementie betekent vaak een toename van de emotionele belasting en vermindering van welbevinden van mantelzorgers. Het beter leren omgaan met veranderend gedrag van hun naaste zou dus tot vermindering van de emotionele belasting bij mantelzorgers en verbeterde kwaliteit van leven voor zowel de mantelzorgers als de oudere met dementie kunnen leiden.

Het gedragsspreekuur voor mantelzorgers is ontwikkeld voor mantelzorgers van thuiswonende ouderen met dementie. In het gedragsspreekuur wordt probleemgedrag gesignaleerd en geanalyseerd en krijgt de mantelzorger advies bij het omgaan met veranderend gedrag van de naaste.

In deze studie worden de effecten van het gedragsspreekuur op de zorggerelateerde kwaliteit van leven van mantelzorgers onderzocht in een mixed method onderzoek. Tevens wordt onderzocht in hoeverre het probleemgedrag van de oudere met dementie vermindert.

Samenwerking met

Aafje, Rotterdam

Financiering

Aafje, Rotterdam
UNC-ZH, Leiden