Kwaliteit van leven bij dementie

Een van de drie thema's voor wetenschappelijk onderzoek door het UNC-ZH is Kwaliteit van leven bij dementie. Hier vindt u een overzicht van de onderzoeken op dit onderwerp door het universitair netwerk.

Lopende onderzoeken

'Hartelijk Welkom!'
Het verbeteren van het opnameproces van mensen met dementie van thuiszorg naar het verpleeghuis voor zowel de persoon met dementie als diens mantelzorger.

MASQUE
Samen met cliënten, zorgverleners en mantelzorgers een draagbaar sensorsysteem in kleding ontwikkelen dat helpt bij het vroegtijdig opsporen van stress bij mensen met een verstandelijke beperking of dementie.

ENACT
De ontwikkeling van een toolkit: Best practices voor het bieden van betekENisvolle ACTiviteiten voor verpleeghuisbewoners met gevorderde dementie.

RELOCARE
Een onderzoeksproject naar verbetering van transities in en tussen verpleeghuizen.

Corona-onderzoek Verpleeghuizen - MINUTES
Een onderzoek naar de actuele situatie in de verpleeghuizen tijdens de corona-epidemie en de geleerde lessen uit deze periode. 

ISOLATE - CovId-19 en SOciale isoLATie in de dEmentiezorg
Covid-19 en sociale isolatie in de dementiezorg: impact en behoeften van mensen met dementie, mantelzorgers en zorgmedewerkers.

Vitale tuin
Wat is de invloed van een groene, natuurlijke buitenomgeving op de kwaliteit van leven van mensen met dementie?

Behouden van betekenisvolle activiteiten bij dementie bij transitie
Studie naar het behouden van betekenisvolle activiteiten bij mensen met dementie in de transitie van huis naar verpleeghuis.

Betrekken familie bij aanpak onbegrepen gedrag bij dementie
Het betrekken van familie bij de aanpak van onbegrepen gedrag bij dementie met behulp van een multidisciplinair stappenplan.

DANTON-studie
Stoppen met bloeddrukverlagende medicijnen ter verbetering van onbegrepen gedrag en kwaliteit van leven bij verpleeghuisbewoners met dementie.

Pijn in beeld en behandeld
Dit project heeft tot doel het verbeteren van de pijnbehandeling bij verpleeghuisbewoners en de overdracht aan de eerste lijn.

Namaste Familieprogramma
Familie en vrijwilligers meer betrekken bij de zorg voor mensen met ernstige dementie: verder ontwikkelen en testen van 'Namaste Care Family'.

Q-PID studie - Effect paracetamol bij dementie
Een onderzoek naar het effect van paracetamol op kwaliteit van leven, functioneren en zorgafhankelijkheid bij mensen met matige tot zeer ernstige dementie. 

Afgeronde onderzoeken    

PAIC
Pain Assessment In Cognitive impairment (PAIC). Een Europees onderzoek naar de betrouwbaarheid van een observatielijst om pijn bij dementie op te kunnen sporen.

Vit D-UVB studie
Wat is het effect van UVB-bestraling in vergelijking met het oraal toedienen van vitamine D-suppletie op het welbevinden van psychogeriatrische verpleeghuisbewoners in Nederland?

Cafeïne bij probleemgedrag bij mensen met dementie
Bij gezonde volwassenen is het effect van cafeïne op gedrag uitgebreid onderzocht, maar wat zijn de effecten van cafeïne op gedrag bij mensen met dementie? Meer dan 80% van de mensen met dementie maakt ergens in het ziekteproces een periode met een of meer vormen van probleemgedrag door. Wat is het effect van cafeïne hierbij? 

STA OP! studie
De STA OP! studie: STApsgewijs Onbegrepen gedrag en Pijn bij dementie de baas! Dit onderzoek richt zich op het implementeren van een protocol voor het verminderen van onbegrepen gedrag en pijn bij ouderen met dementie.

Pijn en het meten van pijn bij CVA-patiënten met afasie
Systematische review naar pijn en pijn meten bij CVA-patiënten met afasie.

CRANBERRY studie
Een onderzoek naar de effecten en kosten van het gebruik van cranberry capsules ter preventie van urineweginfecies bij verpleeghuisbewoners. 


Deelnemende zorginstellingen