INTERACTION - Interprofessioneel samenwerken

Interprofessioneel samenwerken in het verpleeghuis

To English page

Korte omschrijving

Dit promotieonderzoek heeft als doel om tot optimale interprofessionele samenwerking in de langdurige zorg en bij de geriatrische revalidatie te komen.

Onderzoeker(s)

Arno J. Doornebosch. Msc, Coördinator UNC-ZH en promovendus, LUMC
Dr. Hanneke Smaling, senior onderzoeker, LUMC
Prof. Dr. Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde, LUMC

Contactpersoon

Arno J. Doornebosch. MSc.                              

Deelnemende instellingen

(nog niet bekend)

Start onderzoek

1 maart 2021

Verwachte afronding

2026

Omschrijving

De toenemende complexiteit van de zorg voor oudere personen in verpleeghuizen vraagt om optimalisatie van de samenwerking tussen professionals, cliënten en mantelzorgers. Dit promotieonderzoek richt zich op de interprofessionele samenwerking in de langdurige zorg en de geriatrische revalidatie.

Momenteel wordt er een systematische literatuurstudie (systematic review) uitgevoerd, met als doel de positieve en negatieve factoren die invloed hebben op interprofessioneel samenwerken te onderzoeken. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van meetinstrumenten die interprofessioneel samenwerken meten. 

De daarop volgende jaren zal het onderzoek worden uitgevoerd met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethode om, 1) onderzoek te doen naar samenwerking in de dagelijkse praktijk, 2) onderzoek te doen met een interventiestudie om samenwerking te verbeteren en 3) onderzoek te doen om tot aanbevelingen te komen hoe interprofessioneel samenwerken te bevorderen in verpleeghuizen.

Financiering

UNC-ZH

Documenten

Factsheet NL Artikel Interprofessioneel samenwerken review

Publicaties

Doornebosch AJ, Smaling HJA, Achterberg WP. Interprofessional Collaboration in Long-Term and Rehabilitation: A Systematic Review. J Am Med Dit Assoc. 2022 Jan 19:S1525-8610(21)01102-6. 

Doornebosch Arno J. Doornebosch, Hanneke J.A. Smaling & Wilco P. Achterberg. Interprofessional collaboration in long term care and geriatric rehabilitation: a systematic review. Posterpresentatie EuGMS 2021.