EAGER@HOME

EHealth in GEriatric Rehabilitation at HOME

Dit onderzoek maakt deel uit van de EAGER-onderzoekslijn.


To English page

Korte omschrijving

Onderzoek naar de inzetbaarheid van eHealth om de ambulante geriatrische revalidatie te bevorderen met als uiteindelijk doel de participatie van de revalidant duurzaam te optimaliseren.

Onderzoeker(s)

Michael Zonneveld
Dr. Leonoor van Dam van Isselt
Prof. Dr. Wilco Achterberg 

Contactpersoon

Michael Zonneveld

Deelnemende instellingen

Topaz

Start onderzoek

2021

Verwachte afronding

2026

Achtergrond

De algemene verwachting is dat eHealth een grote rol gaat spelen in de zorg van de toekomst. De toenemende groei van ouderen en het dreigend tekort aan zorgprofessionals zet de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg onder druk. eHealth lijkt veelbelovende mogelijkheden te bieden en kan daarmee mogelijk een deel van de oplossing bieden voor deze zorgkloof. Er is echter ook nog een hoop onduidelijk over het gebruik van eHealth. Effectiviteitsstudies ontbreken vaak en de ontwikkeling gaat sneller dan de onderzoeken plaats kunnen vinden.

Ook binnen de geriatrische revalidatie (GR) biedt eHealth zeer waarschijnlijk veel mogelijkheden, welke ook benoemd worden in de onderzoeksagenda van de GR, opgesteld in de Position Paper GR. De technologische ontwikkelingen worden hier samen met ambulante revalidatie en het centraal stellen van de patiënt specifiek genoemd. Dit zijn drie belangrijke pijlers die in de praktijk gecombineerd dienen te worden.              

Om revalidanten optimale, duurzame zorg te kunnen bieden en ze zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving te laten participeren is het van belang om de mogelijkheden van eHealth voor het bevorderen van ambulante revalidatie te onderzoeken. Met dit onderzoek zal worden gekeken naar de eindgebruikers van de technologie en alle relevante betrokken partijen om zo tot een breed gedragen resultaat te komen hoe eHealth de ambulante GR kan bevorderen. Dit wordt gedaan met het uiteindelijke doel om de participatie van de revalidant duurzaam te optimaliseren.

Omschrijving onderzoek

Dit onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel zal onderzocht worden hoe eHealth ingezet kan worden ter ondersteuning en het mogelijk maken van de ambulante GR. In het tweede deel zal gekeken worden hoe deze combinatie van eHealth en ambulante GR de participatie van de revalidant duurzaam kan optimaliseren. 

Samenwerking met

Topaz, NeLL

Financiering

Zorgondersteuningsfonds

Publicaties

Zonneveld M, Patomella AH, Asabe E, Guidetti S. The use of information and communication technology in healthcare to improve participation in everyday life: a scoping review. Disabil Rehabil. 2020 Nov;42(23):3416-3423.
 

Video's


EAGER@HOME - eHealth voor ambulante geriatrische revalidatie