EAGER-2-SEE

Ehealth in Geriatric Rehabilitation to improve SElfmanagEment

Dit onderzoek maakt deel uit van de EAGER-onderzoekslijn.

To English page

Korte omschrijving

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen op welke wijze we het zelfmanagement van kwetsbare ouderen met chronische aandoeningen en/of blijvende beperkingen in de geriatrische revalidatie (GR) kunnen ondersteunen en verbeteren met behulp van eHealth. Daarbij streven we ernaar om minimaal twee bruikbare, haalbare en potentieel effectieve eHealth applicaties te ontwikkelen die ingezet kunnen gaan worden in de GR.

Onderzoeker(s)

Suzanne Debeij (UNC-ZH), onderzoeker in opleiding
Dr. Leonoor van Dam van Isselt (UNC-ZH), copromotor
Dr. Miriam Haaksma (UNC-ZH), copromotor
Prof. Dr. Wilco Achterberg (UNC-ZH), promotor   

Contactpersonen

Suzanne Debeij                          

Start onderzoek

Mei 2022

Verwachte afronding

2026

Omschrijving

Wat gaan we doen?
In dit onderzoek brengen we in kaart op welke wijze we het zelfmanagement van kwetsbare ouderen met chronische aandoeningen en/of blijvende beperkingen in de geriatrische revalidatie (GR) kunnen ondersteunen en verbeteren met behulp van eHealth. Wat zijn hiervoor belangrijke belemmerende en faciliterende factoren? En wat zijn wensen en behoeftes van (eind)gebruikers?

Waarom doen we dit onderzoek?
De toenemende groei van ouderen en het dreigend tekort aan zorgprofessionals zet de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg onder druk. Met de vergrijzing neemt ook het aantal mensen met chronische ziekten toe. Zij ervaren vaak een minder goede kwaliteit van leven. Het omgaan met chronische ziektes is een uitdaging. Het vereist vaak leefstijlverandering en dat is lastig. Mensen met een chronische ziekte komen vaker in het ziekenhuis en revalidatiecentrum terecht. Doordat zij niet de passende kwaliteit en duur van zorg krijgen is de kans groot dat ze een terugval krijgen als ze weer thuis zijn. Ze belanden dan opnieuw in het ziekenhuis of revalidatiecentrum en moeten opnieuw behandeling ondergaan (dit zijn de zogenaamde draaideur revalidanten).

In revalidatie is het dan ook van groot belang om om te leren gaan met de chronische aandoening en zelf keuzes te leren maken in het alledaagse leven en in het zorg-, behandel- en ondersteuningsaanbod (zelfmanagement), zodat mensen thuis weer kunnen functioneren. Dit past ook in een tijd waarin de overheid aandringt op een langer thuiswonende ouderenpopulatie.

Gegeven de vergrijzing en het streven om ouderen langer thuis te laten wonen, biedt de inzet van eHealth een belangrijke kans om aan de toenemende zorgvraag te voldoen. Een goede eHealth toepassing kan een patiënt informeren en motiveren, zodat hij/zij beter in staat is om meer regie te nemen over ziekte en eigen gezondheid. Echter, tot op heden is het wetenschappelijk bewijs voor het inzetten van eHealth in de GR schaars. Hierdoor is het onduidelijk op welke wijze het gebruik van eHealth (het beste) kan helpen in het ondersteunen en verbeteren van het zelfmanagement van patiënten in de geriatrische revalidatie.

Hoe voeren we het onderzoek uit?
Het onderzoeksprogramma bestaat uit verschillende delen. In het eerste deel zal in kaart worden gebracht wat de haalbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en therapietrouw zijn van geriatrische revalidanten met COPD en zorgprofessionals aan een module van het Viduet (SmartCOPD). Dit wordt onderzocht in een gemixte-methode studie waarin revalidanten naast hun reguliere revalidatie gebruik maken van SmartCOPD. Vervolgens worden zij geïnterviewd over de gebruikservaring. De zorgprofessionals wordt in focusgroepen ook gevraagd naar hun mening over het gebruik van SmartCOPD in de GR. Daarnaast wordt de data van SmartCOPD gebruikt om onder andere de therapietrouw aan de app te meten. Met het uitvragen van de mening over bruikbaarheid en haalbaarheid van SmartCOPD in de GR wordt de applicatie aangepast.

In later volgende onderdelen van de studie wordt er meer generiek gekeken naar het effect van het gebruik van eHealth op de gezondheidsstatus en zelfmanagement van de patiënt. We willen hierbij komen tot minimaal twee bruikbare, haalbare en (kosten) effectieve eHealth applicaties in ingezet kunnen worden in de praktijk van de geriatrische revalidatie.
 

Samenwerking met

Nationaal eHealth Living Lab (NeLL); Marise Kasteleyn en Sander van de Hoeff; senior onderzoekers; Niels Chavannes, hoogleraar
Hogeschool Leiden (HSL); Petra Siemonsma, lector
Medicine Men; Oscar van Dijk, CEO; Jan Cox, productmanager; Liansa Ravales, projectmanager
 

Financiering

UNC-ZH
InnovationQuarter