eHealth in de geriatrische revalidatie

De algemene verwachting is dat eHealth een grote rol gaat spelen in de zorg van de toekomst. eHealth wordt tegenwoordig breed gedefinieerd en omvat in feite alle vormen van digitale informatie en communicatie gericht op het verbeteren en ondersteunen van gezondheid en gezondheidszorg. 

De potentie van eHealth is groot in termen van kwaliteitsverbetering èn kostenreductie, een interessante combinatie! Maar, er is ook veel onduidelijk, zeker als het gaat om de effectiviteit van eHealth, aangezien wetenschappelijke onderbouwing vaak ontbreekt.

Ook binnen de GRZ biedt eHealth zeer waarschijnlijk veel mogelijkheden, welke ook benoemd worden in de onderzoeksagenda van de GRZ, opgesteld in de Position Paper GRZ. Technologische ontwikkelingen worden hier specifiek genoemd, maar ook binnen andere thema’s, zoals ‘patiënt centraal’ en ‘ambulante revalidatie’, kan eHealth meerwaarde hebben. Ouderen zijn in toenemende mate bekend met het gebruik van smartphones en tablets en blijken ook geïnteresseerd in de mogelijkheden van bijvoorbeeld telerevalidatie via een beeldscherm, maar zij hebben mogelijk ook andere behoeftes en problemen of een specifieke benadering nodig. 

Echter, ook in de GRZ staat eHealth nog in de kinderschoenen en is er weinig bekend over de wetenschappelijke effectiviteit. Voor professionals is het vaak lastig om te beoordelen welke eHealth toepassing en voor hun patiënten zinvol zouden kunnen zijn. Daarnaast is het aanbod dusdanig groot dat men vaak door de bomen het bos niet meer ziet. Kortom, aan de ene kant groeien de mogelijkheden m.b.t. eHealth in de GRZ, aan de andere kant blijven de ontwikkelingen daar momenteel bij achter. 

Het doel van deze onderzoekslijn is dan ook om bij te dragen aan enerzijds de wetenschappelijke basis op dit onderwerp, maar ook om de praktijk van de GRZ te ondersteunen bij het maken van keuzes en het succesvol implementeren van eHealth.


Project 1: 

Effectiveness of eHealth interventions in older patients who are submitted for geriatric rehabilitation: a systematic review

Jules Kraaijkamp, ELéonore F van Dam van Isselt, N.H. Chavannes, W.P. Achterberg 


Project 2:

Nationale Survey eHealth in de GRZ

Under construction