EAGER - eHealth in de geriatrische revalidatie

Korte omschrijving

Onderzoek naar de effectiviteit, haalbaarheid en bruikbaarheid van eHealth bij kwetsbare ouderen die revalideren in de geriatrische revalidatie.

Onderzoeker(s)

Jules Kraaijkamp
Dr. Leonoor van Dam van Isselt
Dr. Anke Persoon
Prof. Dr. Niels Chavannes
Prof. Dr. Wilco Achterberg 

Deelnemende instellingen

Zonnehuisgroep Vlaardingen

Contactpersoon

Jules Kraaijkamp

Start onderzoek

2019

Verwachte afronding

2024

Achtergrond

De algemene verwachting is dat eHealth een grote rol gaat spelen in de zorg van de toekomst. eHealth wordt tegenwoordig breed gedefinieerd en omvat in feite alle vormen van digitale informatie en communicatie gericht op het verbeteren en ondersteunen van gezondheid en gezondheidszorg. De potentie van eHealth is groot in termen van kwaliteitsverbetering èn kostenreductie, een interessante combinatie!Maar, er is ook veel onduidelijk, zeker als het gaat om de effectiviteit van eHealth, aangezien wetenschappelijke onderbouwing vaak ontbreekt.

Ook binnen de GRZ biedt eHealth zeer waarschijnlijk veel mogelijkheden, welke ook benoemd worden in de onderzoeks-agenda van de GRZ, opgesteld in de Position Paper GRZ. Technologische ontwikkelingen worden hier specifiek genoemd, maar ook binnen andere thema’s, zoals ‘patiënt centraal’ en ‘ambulante revalidatie’, kan eHealth meerwaarde hebben. Ouderen zijn in toenemende mate bekend met het gebruik van smartphones en tablets en blijken ook geïnteresseerd in de mogelijkheden van bijvoorbeeld telerevalidatie via een beeldscherm, maar zij hebben mogelijk ook andere behoeftes en problemen of een specifieke benadering nodig. 

Echter, ook in de GRZ staat eHealth in nog in de kinderschoenen en is er weinig bekend over de wetenschappelijke effectiviteit. Voor professionals is het vaak lastig om te beoordelen welke eHealth toepassing en voor hun patiënten zinvol zouden kunnen zijn. Daarnaast is het aanbod dusdanig groot dat men vaak door de bomen het bos niet meer ziet. Kortom, aan de ene kant groeien de mogelijkheden m.b.t. eHealth in de GRZ, aan de andere kant blijven de ontwikkelingen daar momenteel bij achter. Het doel van deze onderzoekslijn is dan ook om bij te dragen aan enerzijds de wetenschappelijke basis op dit onderwerp, maar ook om de praktijk van de GRZ te ondersteunen bij het maken van keuzes en het succesvol implementeren van eHealth.

Omschrijving onderzoek

Dit onderzoeksprogramma bestaat uit vier verschillende onderdelen: 

 1. Evidence based review: een systematisch overzicht van huidige literatuur gericht op effectiviteit en bruikbaarheid van eHealth interventies binnen de geriatrische revalidatie. Lees meer
  Status: submitted
 2. Practice based survey: een nationale en internationale survey gericht op het verzamelen van praktijkervaringen van professionals aangaande het huidige gebruik van en de ervaringen met eHealth in de geriatrische revalidatie.
  a. Pilot (intern)nationale survey eHealth in de geriatrische revalidatie: POF project in samenwerking met de Hogeschool Leiden. Planning: Feb-Juli 2020
  b. Nationale survey eHealth in de geriatrische revalidatie: POF project in samenwerking met de Hogeschool Leiden. Planning: Sept 2020- Jan 2021
  c. International survey eHealth in geriatric rehabilitation. Planning: volgt
 3. Standaardisatie eHealth in geriatrische revalidatie: het bereiken van internationale consensus over de definitie en uitgangspunten (indeling, doelen, doelgroepen) van eHealth in de geriatrische revalidatie op basis van systematische review en (inter)nationale survey middels een Delphi methode. Planning: volgt
 4. Experiment: gericht op de effectiviteit en bruikbaarheid van één of meerdere evidence & practice based eHealth Interventies in de geriatrische revalidatie.
  a. RAAK-PRO; making sense of sensor data for personalized health care. Op weg naar geperonaliseerde revalidatie voor mensen na een beroerte. Planning: Jan 2021-Dec 2023 Lees meer 

Samenwerking met

UKON (Anke Persoon), Hogeschool Leiden, Hogeschool Utrecht (Michiel Punt), GRZ PLUS

Financiering

ZGG Zorggroep
RAAK-PRO

Publicaties

Factsheet Ervaringen en behoefte eHealth in de geriatrische revalidatie

Ondersteuning Praktijk

Kennis café eHealth in de GRZ
 1. Delen resultaten systematische review
 2. Delen resultaten pilot nationale survey
 3. Uitwisseling huidige ervaringen m.b.t. eHealth in de GRZ, ook in kader van COVID-19
  Planning: 4 september 2020
Webinar eHealth in de GRZInhoud: volgt Planning: najaar 2020