EAGER

eHealth in de geriatrische revalidatie

To English page

Korte omschrijving

Onderzoek naar de haalbaarheid, bruikbaarheid en effectiviteit van eHealth bij kwetsbare ouderen die revalideren in de geriatrische revalidatie.

Achtergrond

De algemene verwachting is dat eHealth een grote rol gaat spelen in de zorg van de toekomst. De toenemende groei van ouderen en het dreigend tekort aan zorgprofessionals zet de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg onder druk. eHealth lijkt veelbelovende mogelijkheden te bieden en kan daarmee mogelijk een deel van de oplossing bieden voor deze zorgkloof. eHealth wordt tegenwoordig breed gedefinieerd en omvat in feite alle vormen van digitale informatie en communicatie gericht op het verbeteren en ondersteunen van gezondheid en gezondheidszorg. De potentie van eHealth is groot in termen van kwaliteitsverbetering én kostenreductie. Maar, er is ook veel onduidelijk als het gaat om bruikbaarheid en effectiviteit van eHealth, aangezien wetenschappelijke onderbouwing vaak ontbreekt.

Ook binnen de geriatrische revalidatie (GR) biedt eHealth zeer waarschijnlijk veel mogelijkheden, welke ook benoemd worden in de onderzoeksagenda van de GR, opgesteld in de Position Paper GR. Ouderen zijn in toenemende mate bekend met het gebruik van smartphones en tablets en blijken ook geïnteresseerd in de mogelijkheden van bijvoorbeeld telerevalidatie en apps. Onderzoek laat zien dat eHealth kan bijdragen aan het bevorderen van fysieke actviteit, verbeteren van het loopvermogen en balans bij zelfstandig wonende ouderen. Daarnaast blijkt het gebruik van eHealth bij deze ouderen veilig, bruikbaar en haalbaar te zijn. Het wetenschappelijk bewijs voor het inzetten van eHealth in de GR is echter nog schaars.

Om revalidanten optimale kwaliteit van revalidatie te bieden is het voor zorgprofessionals van belang om open te staan voor zorgtechnologie en er vertrouwd mee te raken. Technologieën volgen elkaar bovendien steeds sneller op. Tegelijkertijd vinden slimme en effectieve technologieën vaak moeilijk de weg naar de praktijk. Ook het (potentiële) aanbod van eHealth toepassingen in de (geriatrische) revalidatie groeit snel, zoals bijvoorbeeld de inzet van sensoren gericht op het meten en monitoren van looppratronen, balans en/of bewegingsactiviteit. Het is echter voor individuele behandelaren lastig om deze ontwikkelingen bij te houden en de juiste applicaties, passend bij hun patiënten, te kiezen. Hierdoor 'worstelen' professionals in de GR, zoals specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten en ergotherapeuten met de vraag welke eHealth-toepassingen voor hun patiënten zinvol kunnen zijn. Kortom, aan de ene kant neemt de noodzaak m.b.t. het inzetten van eHealth in de geriatrische revalidatie toe en groeien ook de mogelijkheden hiertoe, maar aan de andere kant blijven de ontwikkelingen in de praktijk van de GR daar momenteel bij achter. 

Doel

Het doel van deze onderzoekslijn is om de wetenschappelijke kennis over dit onderwerp te vergoten en om de praktijk te ondersteunen bij het succesvol (door)ontwikkelen en implementeren van eHealth-applicaties in het behandeldomein van de GR.

Onderzoeken

Om dit doel te bereiken zijn er verschillende onderzoeken gestart. De uitkomsten hiervan worden breed gedeeld en ook samengevat in infographics. Tevens organiseren we webinars en kenniscafé's. Meer informatie is te vinden op de aparte pagina's van de EAGER-onderzoeken.

EAGER-1

EAGER-2-SEE

EAGER@HOME

Overige informatie over ondersteunend onderzoek:

SEARCH - Judy Bakker - Universiteit van Utrecht