Valangst

Valangst bij revalidanten na een heupfractuur


Inleiding

De komende jaren zal het aantal ouderen met een heupfractuur toenemen. Voor de patiënt heeft een heupfractuur grote consequenties. Ongeveer 25-35% overlijdt binnen één jaar en vaak lukt het patiënten niet meer om op het oude niveau te functioneren. De gevolgen van een heupfractuur zijn daarbij vooral afhankelijk van het resultaat van de multidisciplinaire revalidatie na een heupfractuur, die bij veel kwetsbare ouderen in een verpleeghuis plaatsvindt.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat een aantal factoren een belangrijke invloed kunnen hebben op de uitkomsten van revalidatie na een heupfractuur. Met name valangst lijkt een belangrijke impact te hebben. Helaas is hier nog maar weinig over bekend bij de groep van kwetsbare ouderen. Deze kennis is hard nodig om interventies te kunnen ontwikkelen die valangst kunnen verminderen en daardoor voor betere uitkomsten van het revalidatieproces kunnen zorgen.

Doel van het onderzoek

Het onderzoek is gericht op het beantwoorden van de onderstaande vragen:
- Hoe vaak komt valangst voor bij kwetsbare ouderen na een heupfractuur?
- Welke factoren zijn gerelateerd met valangst?
- Wat zijn de gevolgen van valangst?
- Wat is een goed meetinstrument om valangst te meten?
- Wat zijn de resultaten van gedane interventies ten aanzien van valangst na een heupfractuur?  

Methode

Er zijn diverse onderzoeksmethoden gevolgd om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Onder andere:
- Literatuur review
- Een cross-sectionele studie
- Een studie naar de betrouwbaarheid en validiteit van de Falls Efficacy Scale-International (FES-I)

Fase van het onderzoek (2010-2015)

De onderzoeken zijn afgerond en hebben geleid tot een proefschrift: Fear of falling in older patients after hip fracture, door Jan Visschedijk.  

Onderzoekers

Dr. Jan Visschedijk, specialist Ouderengeneeskunde, Novicare, Best
Prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde, LUMC
Dr. Romke van Balen, specialist Ouderengeneeskunde, Laurens, Rotterdam
Dr. Monique Caljouw, senior onderzoeker, LUMC

Samenwerking

- UNC-ZH

Financiering

- Solis Zorggroep, Deventer

Publicaties

Visschedijk JHM, Terwee CB, Caljouw MAA, Spruit-van Eijk M, van Balen R,  Achterberg WP. Reliability and validity of the Falls Efficacy Scale-International after hip fracture in patients aged ≥65 years. Disability and Rehabilitation, January 2015 early online: doi: 10.3109/09638288.2014.1002573

Visschedijk JHM, Caljouw MAA, van Balen R, Hertogh CMPM, Achterberg WP. Fear of falling after hip fracture in vulnerable older persons rehabilitating in a skilled nursing facility. J Rehabil Med, 2014;46:258-263; doi: 10.2340/16501977-1264.

Visschedijk J, van Balen R, Hertogh C, Achterberg W.  Fear of Falling in Patients With Hip Fractures: Prevalence and Related Psychological Factors. J Am Med Dir Assoc. 2013;14(3):218-20.