Problemen van cliënten in beeld met het COPM interview

Een onderzoeksproject van Meetgegevens in de geriatrische revalidatie


Korte omschrijving

Met de Canadian Occupational Performance Measure (COPM) maakt de ergotherapeut een inventarisatie van de belangrijkste problemen in dagelijks handelen, zoals dit door de cliënt wordt ervaren. Met een systematisch literatuuroverzicht worden de meeteigenschappen van de COPM in kaart gebracht. Met interviews door verschillende ergotherapeuten wordt de 'interrater' betrouwbaarheid, ofwel de mate van overeenstemming tussen verschillende beoordelaars, onderzocht.

Onderzoeker(s)

  • Dr. Margot W.M. de Waal, senior onderzoeker LUMC
  • Dr. Miriam Haaksma, senior onderzoeker LUMC
  • Dionne Plecht, student en ergotherapeut
  • Arno J. Doornebosch, Msc
  • Prof. dr. Wilco Achterberg 

Contactpersoon

Dr. Margot de Waal

Start onderzoek

2019

Verwachte afronding

2023

Omschrijving

Met de Canadian Occupational Performance Measure (COPM) maakt de ergotherapeut een inventarisatie van de belangrijkste problemen in dagelijks handelen, zoals dit door de cliënt wordt ervaren. Het is een semi-gestructureerd interview t.a.v. problemen op drie gebieden: zelfredzaamheid, productiviteit en ontspanning. Er wordt een top vijf aan belangrijkste problemen vastgeteld, met scores (1-10) op Uitvoering en Tevredenheid.                

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de meeteigenschappen van de COPM in de geriatrische revalidatie, met name de scores.

  • Deel 1: Systematisch literatuuronderzoek naar de validiteit, betrouwbaarheid en responsiviteit;
  • Deel 2: Kwalitatief onderzoek naar de interrater betrouwbaarheid van de COPM, wanneer deze door twee verschillende ergotherapeuten wordt afgenomen bij dezelfde cliënten.

Fase van het onderzoek

Fase 1 is bijna afgrond, deel 2 start begin 2022.                        

Samenwerking

Topaz, Rimmie Meijs (deel 1); Laurens (deel 2); Pieter van Foreest (deel 2)