Publicaties en promoties 2014

Geriatrische Revalidatie


Internationale wetenschappelijke publicaties

1-      Visschedijk JHM, Caljouw MAA, van Balen R, Hertogh CMPM, Achterberg WP. Fear of falling after hip fracture in vulnerable older persons rehabilitating in a skilled nursing facility. J Rehabil Med, 2014;46:258-263; doi: 10.2340/16501977-1264.

2-      van Dam van Isselt EF, Monica Spruit M, Groenewegen-Sipkema, KH, Chavannes NH, Achterberg WP. Geriatric rehabilitation for patients with advanced chronic obstructive pulmonary disease: A naturalistic prospective cohort study on feasibility and course of health status. Chronic Respiratory Disease, 2014;11:111-119.

3-      van Dam van Isselt EF, Spruit M, Groenewegen-Sipkema KH, Chavannes NH, Achterberg WP. Health status measured by the Clinical COPD Questionnaire (CCQ) improves following post-acute pulmonary rehabilitation in patients with advanced COPD: a prospective observational study. npj Primary Care Respiratory Medicine (2014) 24, Article number: 14007; doi:10.1038/npjpcrm.2014.7

4-      van Dam van Isselt EF, Groenewegen-Sipkema KH, Spruit-van Eijk M, Chavannes NH, de Waal MWM, Janssen DJA, Achterberg WP. Pain in patients with COPD: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open 2014;4:e005898.doi:10.1136/bmjopen-2014-005898.

5-      Buijck BI, Zuidema SU, Spruit-van Eijk M, Bor H, Gerritsen DL, Raymond T.C.M. Koopmans RTCM Determinants of geriatric patients’ quality of life after stroke rehabilitation. Aging & Mental Health, DOI: 10.1080/13607863.2014.899969 http://dx.doi.org/10.1080/13607863.2014.899969

6-      Wissinka KS, Spruit-van Eijk M,  Buijck BI, Koopmans RTCM, Zuidema SU.CVA-revalidatie in het verpleeghuis: therapie-intensiteit van en motivatie voor fysiotherapie.Tijdschr Gerontol Geriatr 2014;45.

Overige publicaties

7-      Achterberg W, Holstege M, Caljouw M, Gussekloo J. Revalidatie centreren of zo dicht mogelijk bij huis? Definities van volume en concentratie. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, no 4, augustus 2014.http://www.verensotijdschrift.nl/om2014/201408/wetenschap/revalidatie-centreren-of-zo-dicht-mogelijk-bij-huis/

8-      Van Eijk M, Achterberg WP. Rehabilitation in niederländischen Pflegeeinrichtungen. Recht & Praxis. Heft4/2014:46-49.

Gepubliceerde abstracts:

9-      Caljouw MAA, Bakkers E, Holstege MS, van Balen R, Achterberg WP. Structured scoring of supporting nursing tasks in post-acute care to enhance early supported discharge in geriatric rehabilitation. The BACK-HOME study. European Geriatric Medicine,2014,5,S176.

Promovendi/senioren

Trekkers: Jacobijn Gussekloo, Wilco Achterberg

Senioren: Monique Caljouw, Monica van Eijk, Romke van Balen, Niels Chavannes

Promovendi (onderwerp, geplande promotiedatum):

Jan Visschedijk (valangst bij heupfractuur, 2015)

Leonoor van Dam van Isselt (COPD geriatrisch revalidatie, 2016)

Marije Holstege (succes GRZ, SINGER, 2016)

Anouk Kabboord (comorbidity in GR, 2019, Laurens

Overige onderzoekers

            Eduard Bakkers (Back-Home, Pieter van Foreest)

  Eva Willems (physical activity and fear of falling)

            AIOS groepen 2012: functional prognosis in GR

            AIOS groepen 2013: physical frailty in GR