Publicaties en promoties 2015 

Geriatrische Revalidatie

Internationale wetenschappelijke publicaties

1. Holstege MS, Caljouw MA, Zekveld G, van Balen R, de Groot AJ, van Haastregt JC, Schols JM, Hertogh CM, Gussekloo J, Achterberg WP. Changes in geriatric rehabilitation: a national program to improve quality of care. The SINGER study Int J Integr Care 2015; Oct–Dec; URN:NBN:NL:UI:10-1-117190

2. Visschedijk JH, Caljouw MA, Bakkers E, van Balen R, Achterberg WP. Longitudinal follow-up study on fear of falling during and after rehabilitation in skilled nursing facilities. BMC Geriatr. 2015 Dec 4;15:161.

3. Dutrieux RD, van Eijk M, van Mierlo ML, van Heugten CM, Visser-Meily JM, Achterberg WP. Discharge home after acute stroke: Differences between older and younger patients. J Rehabil Med. 2015 Dec 11 doi: 10.2340/16501977-2045.

4. Geertzen J, van der Linde H, Rosenbrand K, Conradi M, Deckers J, Koning J, Rietman HS, van der Schaaf D, van der Ploeg R, Schapendonk J, Schrier E, Smit Duijzentkunst R, Spruit-van Eijk M, Versteegen G, Voesten H. Dutch evidence-based guidelines for amputation and prosthetics of the lower extremity: Amputation surgery and postoperative management. Part 1. Prosthet Orthot Int. 2015 Oct;39(5):351-360.

5. Geertzen J, van der Linde H, Rosenbrand K, Conradi M, Deckers J, Koning J, Rietman HS, van der Schaaf D, van der Ploeg R, Schapendonk J, Schrier E, Duijzentkunst RS, Spruit-van Eijk M, Versteegen G, Voesten H. Dutch evidence-based guidelines for amputation and prosthetics of the lower extremity: Rehabilitation process and prosthetics. Part 2. Prosthet Orthot Int. 2015 Oct;39(5):361-371.

6. Visschedijk JHM, Terwee CB, Caljouw MAA, Spruit-van Eijk M, van Balen R,  Achterberg WP. Reliability and validity of the Falls Efficacy Scale-International after hip fracture in patients aged ≥ 65 years. Disabil Rehabil, 2015,37(23):2225-2232.

Overige publicaties

1. van Balen R. Een overzicht van effectiviteit van geriatrische revalidatie. Tijdschrift voor ouderengeneeskunde, feb 2015

2. Bartels K, van Balen R. Geriatrische oncologische revalidatie. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, feb 2015

3. Van Dam van Isselt E, van Eijk M, Groenewegen K, Chavannes N, Achterberg W. Geriatrische revalidatie voor patiënten met ernstig COPD. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, feb 2015.

4. Rischen-Vos J, van Dam van Isselt EF, Achterberg PW, Achterberg WP. Epidemiologie van chronisch orgaanfalen bij ouderen. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, feb 2015

5. Van Dam van Isselt E, de Kort S, Achterberg W. Integratie van geriatrische revalidatie en palliatieve zorg. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, feb 2015

6. Van Dam van Isselt E, de Groot A. Geriatrische revalidatie bij chronische aandoeningen. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, feb 2015.

7. Van Eijk M, Eckes C, Achterberg W, Chel V. Kwaliteitsslag geriatrische revalidatiezorg. Tijdschrift voor ouderengeneeskunde, feb 2015.

8. Wilco Achterberg, Anne Visser-Meily. Herstel van kwetsbare ouderen kan beter. Medisch Contact: 22-4-2015

Gepubliceerde abstracts:

1. Visschedijk JHM, van Balen R, Caljouw MAA, Achterberg WP. Fear of falling after geriatric rehabilitation. Presentation. IAGG, Dublin, Ireland, 23-26 April 2015

2. Holstege MS, Bakkers E, van Balen R, Achterberg WP,  Caljouw MAA. BACK-HOME: an intervention aimed at earlier discharge to home after geriatric rehabilitation. Presentation. IAGG, Dublin, Ireland, 23-26 April 2015

3. Holstege MS, Bakkers E, van Balen R,  Achterberg WP, Caljouw MAA. An Intervention Aimed at Early Supported Discharge to Home after Geriatric Rehabilitation, The BACK-HOME study. Posterpresentatie. IAGG, Dublin, Ireland, 23-26 April 2015

4. Anouk Kabboord, Monica van Eijk, Romke van Balen, Wilco Achterberg. The role of comorbidity in Geriatric Rehabilitation. Presentation. IAGG, Dublin, Ireland, 23-26 April 2015

5. Achterberg W, Holstege M, Caljouw M, Bakkers E, van Balen R. Back home: an intervention aimed at earlier discharge to home after geriatric rehabilitation as an example for successful cooperation in an academic nursing home network. The Journal of Nursing Home Research, 2015 (vol 1):13-14

Senioren/promovendi

- Trekkers: Jacobijn Gussekloo, Wilco Achterberg
- Senioren: Monique Caljouw, Monica van Eijk, Romke van Balen, Niels Chavannes
- Promovendi (onderwerp, geplande promotiedatum, organisatie):
Jan Visschedijk (valangst bij heupfractuur, 2015, Laurens/Solis)
Leonoor van Dam van Isselt (COPD geriatrisch revalidatie, 2018, Solis)
Marije Holstege (succes GRZ, SINGER, 2016, Evean)
Anouk Kabboord (comorbidity in GR, 2019, Laurens)
Maaike Scheffers-Barnhoorn (FIT-HIP, 2020)

- Overige onderzoekers
Florian Huiskes: het ICF in de GRZ, Saffier de Residentie
Eduard Bakkers: Back-Home , Pieter van Foreest
Eva Willems: physical activity and fear of falling, Topaz
AIOS groepen 2012: functional prognosis in GR
AIOS groepen 2013: physical frailty in GR

Presentaties 2015

Internationaal:
April: IAGG congress (Dublin): Improving outcomes in Geriatric Rehabilitation, chair Monica van Eijk. Presenters: Anouk Kabboord, Marije Holstege, Jan Visschedijk,
September: FFN congress (Rotterdam): Rehabilitation after hip fracture in the Netherlands. Presenter: Monica van Eijk.
September: Geriatric Rehabilitation in the Netherlands: China Geriatric Hospital Fifth Annual Academic Alliance, Beidaihe (China), Presenter: Wilco Achterberg
December: International Working Group Nursing Home Research (Toulouse): Back home: an intervention aimed at earlier discharge to home after geriatric rehabilitation as an example for successful cooperation in an academic nursing home network. Presenter: Wilco Achterberg

Nationaal:
Wilco Achterberg:
Juni: COPD revalidatie (Landelijke studiedag GRZ), Ede
Oktober: COPD revalidatie (landelijke studiedag GRZ), Driebergen
13-11: Samenwerken in de GRZ. Werkgroep CVA Nederland, Zeist
11-12: Leiderschap in de GRZ. Symposium Leiderschap VOSON 20 jaar, Nijmegen.

Monica van Eijk:
Maart: geriatrische revalidatie na een beenamputatie (Landelijke AIOS dag revalidatieartsen UMCG), Groningen
Sept/okt: Geriatrische revalidatie: ROIG (Landelijke terugkomdag internisten ouderengeneeskunde in opleiding).
Oktober: ontwikkelingen in de geriatrische revalidatiezorg (symposium nationale Gerontologie congres), Ede

Romke van Balen:
21 januari: Triage voor geriatrische revalidatie. Symposium Canisius Ziekenhuis, Nijmegen
13 november: Aanspraak geriatrische revalidatie. Symposium Canisius Ziekenhuis, Nijmegen
20 november: Geriatrische Hartfalen Revalidatie. Carvasz, Ede
26 november: Ambulante Geriatrische Revalidatie. Verenso najaarscongres, Ede.