Pijn bij afasie

Korte omschrijving

Pijn bij afasie: een onbesproken probleem.  Een onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid van een observatielijst om pijn bij personen met afasie in kaart te brengen.

Onderzoeker(s)

Drs. Carolien (N.J.) de Vries, logopedist en junior onderzoeker
Dr. Hanneke Smaling, senior onderzoeker, PHEG LUMC
Dr. Ir. Jenny van der Steen, senior onderzoeker, PHEG LUMC
Prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde, LUMC 

Deelnemende instellingen

Topaz

Contactpersoon

Drs. Carolien (N.J.) de Vries

Start onderzoek

2018

Verwachte afronding

2023

Omschrijving

Per jaar krijgen ongeveer 48.000 mensen een CVA , hiervan krijgt ongeveer 20% ten gevolge daarvan een afasie (www.afasie.nl). Een deel van de personen met afasie kan, afhankelijk van de ernst van de afasie, niet, nauwelijks of met moeite een boodschap overbrengen of een behoefte communiceren. Zij zijn afhankelijk van de interpretatie van de zorgprofessional of mantelzorger. De resultaten van een literatuurstudie laten zien dat pijn na een CVA veel voorkomt (oa door schouderpijn en centrale pijn) vergeleken met leeftijdgenoten, maar ook dat het in de praktijk lastig is om deze pijn te herkennen. Personen met ernstige afasie, die de vraag ‘Kunt u met een cijfer van 0-10 aangeven hoeveel pijn u heeft?’ niet kunnen beantwoorden worden meestal uitgesloten van onderzoek naar pijn, omdat zij hun pijn niet goed zouden kunnen uitten. Daarnaast werd aangetoond dat CVA- patiënten met afasie significant minder pijnmedicatie krijgen dan CVA- patiënten zonder afasie.

Dit onderzoek heeft als doel het verbeteren van de herkenning en behandeling van pijn bij personen in de ouderenzorg met afasie. Het onderzoek gaat:

  1. de betrouwbaarheid en validiteit in kaart brengen van het pijnobservatie instrument Pain Assessment in Incompaired Cognition (PAIC-NL15) bij personen met afasie.
  2. op basis van deze resultaten en met behulp van experts een protocol ontwikkelen voor het herkennen van pijn bij personen met een afasie
  3. dit protocol implementeren en evalueren (effect en proces). 

Financiering

Zorgondersteuningfonds  

Publicaties

  • Vries, N.J. de, Sloot, P.H., Achterberg, W.P. Pain and pain assessment in stroke patients with a aphasia: a systemnatic review. Aphasiology 2016; DOI: 10.1080/02687038.2016.1254150.