NEGLECT - Visuospatial Neglect post-stroke in geriatric neurorehabilitation

Korte omschrijving

Dit onderzoek richt zich op het diagnosticeren van neglect na een beroerte en het in kaart brengen van de gevolgen van neglect.

Onderzoeker(s)

Martine Kant-Bosma

Deelnemende instellingen

Florence Zorg en Welzijn, Rijswijk

Contactpersoon

Martine Kant-Bosma

Start onderzoek

2017

Verwachte afronding

2022

Omschrijving

Visuospatieel neglect - kortweg neglect - is een veel voorkomende cognitieve stoornis na een beroerte, waarbij voor een gedeelte van de ruimte geen of minder aandacht is. Neglect heeft vergaande gevolgen zoals een langere revalidatie, minder herstel en meer afhankelijkheid bij het uitvoeren van activiteiten. Patiënten met een neglect die zijn opgenomen op een afdeling voor geriatrische revalidatie worden niet altijd structureel in kaart gebracht. Door neglect goed en sensitief te diagnosticeren kunnen we meer inzicht krijgen in deze populatie.

Tevens is het van belang om de gevolgen van neglect bij de uitvoering van activiteiten en in participatie voor deze populatie duidelijk in kaart te brengen. Zo kunnen we in de toekomst dit eerder integreren in de revalidatie.

Door meer inzicht in deze populatie door juiste diagnostiek en meer inzicht in de gevolgen van neglect voor deze populatie kunnen we de patiënt en eventueel mantelzorger beter informeren, revalideren en voorbereiden op ontslag naar huis.

Financiering

Florence Zorg en Welzijn

Publicaties

Bosma MS, Nijboer TCW, Caljouw MAA, Achterberg WP. Impact of visuospatial neglect post-stroke on daily activities, participation and informal caregiver burden: A systematic review. Ann Phys Rehabil Med. 2020 Jul;63(4):344-358.

Bosma MS, Nijboer TCW, Caljouw MAA, Achterberg WP. Impact of visuospatial neglect post-stroke on daily activities, participation and informal caregiver burden: A systematic review. Ann Phys Rehabil Med. 2020 Jul;63(4):344-358.  doi: 10.1016/j.rehab.2019.05.006. [Epub 2019 Jun 11]  

Bosma MS, Nijboer TCW, Caljouw MAA, Achterberg WP. Impact of visuospatial neglect post-stroke on daily activities, participation and informal caregiver burden: A systematic review. Ann Phys Rehabil Med. 2019 Jun 11. pii: S1877-0657(19)30072-7. doi: 10.1016/j.rehab.2019.05.006. [Epub ahead of print] Review.