GR-COPD studie

Korte omschrijving

Het primaire doel van het onderzoek is het onderzoeken van de haalbaarheid en effectiviteit van het GR-COPD-programma; een geriatrisch revalidatieprogramma dat revalidatie en palliatieve zorgaspecten integreert, voor oudere patiënten met ernstig COPD die in het ziekenhuis zijn opgenomen voor een acute exacerbatie.

Onderzoeker(s)

Dr. Leonoor van Dam van Isselt, Specialist Ouderengeneeskunde
Dr. Monica van Eijk, onderzoeker en specialist Ouderengeneeskunde, LUMC
Dr. Karin Groenewegen-Sipkema, longarts, Deventer Ziekenhuis
Prof. dr. Niels Chavannes, hoogleraar Huisartsgeneeskunde, LUMC
Prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde, LUMC

Contactpersoon

Dr. Leonoor van Dam van Isselt

Deelnemende instellingen

 • Zorggroep Solis, Deventer
 • Deventer Ziekenhuis
 • Isala klinieken Zwolle

Start onderzoek

2012

Verwachte afronding

2018

Omschrijving

Gezien de wereldwijde vergrijzing en stijging van het aantal kwetsbare ouderen met chronische aandoeningen is er in toenemende mate behoefte aan revalidatieprogramma’s die specifiek gericht zijn op de geriatrische patiënt. 

Zorggroep Solis heeft in 2009, in samenwerking met de longafdeling van het Deventer Ziekenhuis  het COPD zorgpad ontwikkeld. Doel van dit revalidatieprogramma is om met name oudere patiënten met ernstig en zeer ernstig COPD, na een ziekenhuisopname in verband met een exacerbatie, beter te laten functioneren in hun thuissituatie en om complicaties, zoals een verslechterende gezondheidstoestand en recidiverende ziekenhuisopnames, te voorkomen. 

Onderzoek naar de effecten van geriatrische revalidatie voor patiënten met ernstig en zeer ernstig COPD in de vorm van en gecontroleerde interventie studie ontbreekt tot op heden, ook in de internationale literatuur. Hierdoor is onduidelijk of geriatrische revalidatie voor deze specifieke groep patiënten effectief is.

Het doel van het onderzoek is het onderzoeken van de effectiviteit van geriatrische revalidatie op de gezondheidsstatus (primaire uitkomstmaat) en de exacerbatie- en opnamefrequentie (secundaire uitkomstmaten) van patiënten met ernstig en zeer ernstig COPD, opgenomen in het ziekenhuis vanwege een acute exacerbatie.

Financiering

Zorggroep Solis
Stichting Achmea Gezondheidszorg

Product

Behandelprogramma Geriatrische COPD-revalidatie
Schema Behandelprogramma Geriatrische COPD-revalidatie
ePublicatie Behandelprogramma Geriatrische COPD-revalidatie om op telefoon als app te installeren, klik op icoon 'uploaden' (pijltje in bakje omhoog), kies vervolgens 'Zet op beginscherm'.

Proefschrift

Geriatric Rehabilitation for older patients with COPD
Factsheet Proefschrift NL

Publicaties

 • Timotheus J Wouters, Eléonore F van Dam van Isselt, Wilco P Achterberg. Information needs of older patients living with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) indicated for a specific geriatric rehabilitation programme: a prospective cohort study. International Journal of Palliative Nursing 2020, Vol 26, No 5
 • Proefschrift: Eléonore F. van Dam van Isselt. Geriatric Rehabilitation for older patients with COPD, Integration of rehabilitation and palliative care, 2019
 • Eléonore F.van Dam van Isselt MD, Monicavan Eijk MD, PhD, Nanvan Geloven PhD, Karin H.Groenewegen-Sipkema MD, PhD, Jan-Willem K.van den Berg MD, PhD, Cécile M.A.Nieuwenhuys PhD, Niels H.Chavannes MD, PhD, Wilco P.Achterberg MD, PhD. A Prospective Cohort Study on the Effects of Geriatric Rehabilitation Following Acute Exacerbations of COPD. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2019.02.025
 • van Dam van Isselt EF, Groenewegen-Sipkema KH, van Eijk M, Chavannes NH, Achterberg WP. Pain in patients with chronic obstructive pulmonary disease indicated for post-acute pulmonary rehabilitation. https://doi.org/10.1177/1479972318809456
 • Geriatric rehabilitation for patients with advanced COPD; programme characteristics and case studies. EF van Dam van Isselt, Groenewegen-Sipkema KH, Spruit-van Eijk M, et al. International journal of palliative nursing 2013; 19: 141-146. 2013/05/15. DOI: 10.12968/ijpn.2013.19.3.141.
 • Geriatric rehabilitation for patients with advanced COPD: a naturalistic prospective cohort study on feasibility and course of health status. EF van Dam van Isselt, Spruit M, Groenewegen-Sipkema KH, et al. Chronic respiratory disease 2014; 11: 111-119. 2014/04/15. DOI: 10.1177/1479972314529674.
 • Health status measured by the clinical COPD questionnaire (CCQ) improves following post-acute pulmonary rehabilitation in patients with advanced COPD: a prospective observational study. EF van Dam van Isselt, Spruit M, Groenewegen-Sipkema KH, et al. NPJ primary care respiratory medicine 2014; 24: 14007. 2014/05/21. DOI: 10.1038/npjpcrm.2014.7.
 • Pain in patients with COPD; a systematic review and meta-analysis. EF van Dam van Isselt, Groenewegen-Sipkema KH, Spruit-van Eijk M, et al. BMJ open 2014; 4: e005898. 2014/09/28. DOI: 10.1136/bmjopen-2014-005898.
 • A real-life prospective cohort study on the effects of geriatric rehabilitation following exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease on health status; The GR-COPD study. under review
 • Pain in patients with chronic obstructive pulmonary disease indicated for post-acute pulmonary rehabilitation. Chronic respiratory Disease, accepted on 18-09-2018