FIT-HIP

To English page

Korte omschrijving

Onderzoek naar de effectiviteit, haalbaarheid en kosten van een interventieprogramma om valangst te verminderen en naar het bevorderen van het herstel van heupfractuurpatiënten in de GRZ.

Onderzoeker(s)

Drs. Maaike Scheffers-Barnhoorn, AIOTO Specialisme Ouderengeneeskunde, LUMC
Prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde, LUMC
Dr. Monica van Eijk, onderzoeker en specialist Ouderengeneeskunde, LUMC

Contactpersoon

Drs. Maaike Scheffers-Barnhoorn

Deelnemende instellingen

Argos Zorggroep, Marnix Revalidatiecentrum, Vlaardingen
Florence, Het Gulden Huis, Den Haag
Laurens,  Antonius Binnenweg, Rotterdam
Laurens, Intermezzo Zuid, Rotterdam
Marente, Van Wijckerslooth, Oegstgeest
Pieter van Foreest, De Bieslandhof, Delft
Topaz, Revitel, Leiden
Saffier, Mechropa, Den Haag
WZH, Prinsenhof, Leidschendam
Zonnehuisgroep Vlaardingen, Het Zonnehuis, Vlaardingen
Aafje, Zorghotel Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

Start onderzoek

2015

Verwachte afronding

2021

Omschrijving

Jaarlijks worden in Nederland 15.000 ouderen (55 jaar of ouder) opgenomen in het ziekenhuis in verband met een heupfractuur. Hiervan worden 3500 patiënten opgenomen op een revalidatieafdeling in het verpleeghuis om te herstellen van een heupfractuur. Ondanks een intensief revalidatieprogramma, bereiken veel patiënten na de revalidatie niet het ‘oude’ niveau van functioneren. Zij blijven beperkt in hun dagelijkse functioneren, sociale activiteiten en ervaren een mindere kwaliteit van leven. Angst om te vallen is één van de onderliggende oorzaken van een niet volledig herstel.

Tot op heden zijn er geen programma’s beschikbaar om valangst te verminderen bij heupfractuur patiënten opgenomen voor revalidatie in de GRZ. De Universiteit van Maastricht ontwikkelde een methode (Zicht op Evenwicht) om valangst te verminderen bij thuiswonenden ouderen. Deze methode wordt gebruikt om een interventie te ontwikkelen en te evalueren voor de behandeling van valangst bij heupfractuur patiënten in de GRZ: de FIT-HIP interventie.

Op de website van ZonMw kunt u nog meer lezen over dit onderzoek, lees hier verder.

Meer informatie over het onderzoek, deelnemende organisaties en de actuele ontwikkelingen zijn te vinden op de website www.fithip.nl. Ook is FIT-HIP online op twitter, volg ons: FITHIP@FITHIP.

Samenwerking met

Universiteit Maastricht (Prof. dr. Jos Schols; Prof. dr. Ruud Kempen, Dr. Jolanda van Haastregt)

Financiering

ZonMw (onderdeel van het programma ‘Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde’ van de SBOH) 

Publicaties

Lees hier het nieuwsbericht over de bevindingen van FIT-HIP

E-learning

Er is een e-learning gemaakt over de multidisciplinaire aanpak bij valangst met CME Online. De e-learning 'De casus: valangst na heupfractuur' is op deze pagina terug te vinden.