EU-COGER - Europees onderzoek geriatrische revalidatie na COVID-19

To English page

Korte omschrijving

Een Europees onderzoek naar het zorgtraject en het herstel van post-COVID-19 cliënten in de geriatrische revalidatie.

Onderzoeker(s)

  • Prof. Dr. Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde, LUMC
  • Prof. Adam Gordon, hoogleraar Ouderenzorg, University of Nottingham (UK)
  • Dr. Monique Caljouw, assistent professor LUMC
  • Dr. Stefan Grund, senior onderzoeker, Universität Heidelberg (DE)
  • Dr. Miriam Haaksma, senior onderzoeker, LUMC
  • Lisa van Tol, MSc., promovenda, LUMC

Contactpersoon

Dr. Miriam Haaksma, senior onderzoeker 

Deelnemende instellingen

Meer dan 60 zorginstellingen in 10 verschillenden landen nemen reeds deel aan de studie. De deelnemende landen zijn: Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Israël, Italië, Malta, Spanje, Tsjechië en Rusland. Nederlandse zorginstellingen die bijdragen zijn: de Omring, Zorgcirkel, Brabantzorg, Topaz, Tante Louise, MUMC+|Herstelzorg, Patyna, SVRZ, Axion continu, Archipel Zorggroep, Liemerije, Laurens en nog veel meer. 

Start onderzoek

2020

Verwachte afronding

2022

Omschrijving

Doelen van de EU-COGER studie

  1. Inzicht krijgen in het herstel van post-COVID cliënten tijdens en na opname in de geriatrische revalidatie. 
  2. Inzicht krijgen in de inhoud van het revalidatietraject in de verschillende Europese landen: welke behandelingen en professionals worden er ingezet? Wat werkt er en wat werkt er niet? 

Als we hier meer over weten, kunnen we betere zorg bieden. En dat is natuurlijk ons doel.

Informatieverzameling uit reguliere gegevens

Wij verzamelen gegevens op 4 momenten: bij opname, ontslag en follow-up na 6 weken en 6 maanden. De gegevens die we gebruiken in dit onderzoek worden standaard in de geriatrische revalidatie verzameld: zoals medische voorgeschiedenis, symptomen, kwaliteit van leven, duur van ziekenhuisopname en gegevens over het ADL functioneren vóór en na de revalidatie. Er worden geen extra testen uitgevoerd voor de gegevensverzameling. 

Wat betekent het om deel te nemen?

Wanneer cliënten worden opgenomen voor GRZ met als hoofddiagnose COVID-19 (SARS-CoV-2), krijgen zij een informatiebrief. Daarin staat dat hun gegevens gebruikt worden voor dit onderzoek, tenzij zij bezwaar hebben. Elke deelnemende revalidatie-afdeling stelt een lokale studiecoördinator aan. Deze coördinator is verantwoordelijk voor het invoeren van de gegevens in onze online database (Castor). Dit kost ongeveer 20 minuten per post-COVID revalidant. De follow-up metingen (6 weken en 6 maanden na ontslag) vinden telefonisch plaats.

Studie update

Aantal geïncludeerde cliënten (N) per land op 7 december 2021
N=730 inclusies in totaal
          

De inclusie van post-COVID patiënten startte in oktober 2020 en de dataverzameling is afgerond in augustus 2022. Momenteel wordt er gewerkt aan de data cleaning en analyses.            

Samenwerking met

De Special Interest Group (SIG) voor geriatrische revalidatie van de European Geriatric Medicine Society (EuGMS).

Financiering

  • ZonMw
  • Leids Universiteits Fonds

Factsheets

Factsheet EU-COGER update December 2021
Factsheet EU-COGER update May 2021
Factsheet EU-COGER first 100 inclusions Jan 2021

Publicaties

Grund, S., Caljouw, M.A.A., Haaksma, M.L. et al. Pan-European Study on Functional and Medical Recovery and Geriatric Rehabilitation Services of Post-COVID-19 Patients: Protocol of the EU-COGER Study”. J Nutr Health Aging (2021). https://doi.org/10.1007/s12603-021-1607-5

Interview onderzoeker Miriam Haaksma in Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde februari 2021

Video's


Nederlandse versie 

English version

To English page