Comorbiditeit in GR

Korte omschrijving

Ouder worden gaat gepaard met fysiologische veranderingen en aanwezigheid van vaak meerdere gelijktijdige aandoeningen. Dit onderzoek richt zich op de zorgbehoeften en herstelpatroon in revalidatietraject van kwetsbare ouderen.

Onderzoeker(s)

Drs. Anouk Kabboord, AIOTO Specialisme Ouderengeneeskunde, LUMC
Prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde, LUMC
Dr. Romke van Balen, specialist Ouderengeneeskunde, Laurens, Rotterdam
Dr. Monica van Eijk, onderzoeker en specialist Ouderengeneeskunde, LUMC

 

Contactpersoon

Drs. Anouk Kabboord

Start onderzoek

2014


Verwachte afronding

2020


Omschrijving

Het doel van deze studie is te onderzoeken wat de impact is van comorbiditeit en intercurrente ziekten op de revalidatie uitkomsten van kwetsbare ouderen na een acuut event zoals een CVA of heupfractuur of na orthopedische chirurgie (electief). 
Onderzoeksvragen zijn:
1. Wat is de invloed van comorbiditeit op de functionele prognose na Geriatrische Revalidatie bij CVA- en heup fractuur patiënten? 
2. Comorbiditeit en intercurrente ziekten: wat is de prevalentie en incidentie en wat is het effect op verschillende GRZ uitkomsten bij heup chirurgie patiënten (trauma/electief)?
3. Comorbiditeit en intercurrente ziekten: wat is de prevalentie en incidentie en wat is het effect op verschillende GRZ uitkomsten bij CVA patiënten?
4. Wat zijn karakteristieken van patiënten die intercurrente ziekten tijdens GRZ ontwikkelen en wat is de relatie met bestaande comorbiditeit? 
5. Welke invloed hebben comorbiditeit en intercurrente ziekten op de behandeling en therapie keuze?

 

Financiering

Laurens, Rotterdam  

Publicaties

  • Kabboord AD, van Eijk M, van Dingenen L, Wouters M, Koet M, van Balen R, Achterberg WP. Reliability and usability of a weighted version of the Functional Comorbidity Index. Clin Interv Aging. 2019 Feb 11;14:289-299.
  • Kabboord AD, Van Eijk M, Buijck BI, Koopmans RTCM, van Balen R, Achterberg WP. Comorbidity and intercurrent diseases in geriatric stroke rehabilitation: a multicentre observational study in skilled nursing facilities. Eur Geriatr Med. 2018; 9(3): 347–353. https://doi.org/10.1007/s41999-018-0043-5
  • Anouk D. Kabboord, Monica Van Eijk, Bianca I. Buijck, Raymond T. C. M. Koopmans, Romke van Balen, Wilco P. Achterberg. Comorbidity and intercurrent diseases in geriatric stroke rehabilitation: a multicentre observational study in skilled nursing facilities. European Geriatric Medicine. 2018 March; https://doi.org/10.1007/S41999-018-0043-5 
  • Kabboord AD, van Eijk M, Fiocco M, van Balen R, Achterberg WP. Assessment of Comorbidity Burden and its Association With Functional Rehabilitation Outcome After Stroke or Hip Fracture: A Systematic Review and Meta-Analysis.  J Am Med Dir Assoc. 2016 Nov 1;17(11):1066.e13-1066.e21. doi: 10.1016/j.jamda.2016.07.028. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27663529