CREATE

Challenging REhAbiliTation Environment

To English page

Korte omschrijving

Het conceptualiseren van de term uitdagend revalidatieklimaat en het ontwikkelen van een hierop gebaseerd meetinstrument en interventie, wat in de praktijk getoetst zal worden.

Contactpersoon

Lian Tijsen

Onderzoeker(s)

  • Prof. Dr. Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde, LUMC
  • Dr. Bianca Buijck, ketencoördinator Rotterdam Stroke Service en kwartiermaker samenwerking GRZ, de Zorgboog en Oktober
  • Dr. Els Derksen, coördinator UKON en onderzoeker Radboud UMC
  • Lian Tijsen, MSc, promovenda de Zorgboog/Oktober/LUMC, geriatrie fysiotherapeut de Zorgboog 

Start onderzoek

2018

Verwachte afronding

2022

Omschrijving

Op de meeste afdelingen binnen de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) in Nederland is sprake van een uitdagend revalidatieklimaat. Echter bestaat er veel verschil in hoe dit is vormgegeven. Er heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden hoe een uitdagend revalidatieklimaat het beste kan worden vormgegeven en welke factoren hierin effectief zijn. 

Bij factoren die van invloed zijn op een uitdagend revalidatieklimaat kan worden gedacht aan: therapie intensiteit, groepstraining, zelfstandig oefenen, familie participatie, taak georiënteerd trainen, enriched environment en teamdynamiek.

Het doel is om tot een onderbouwde conceptualisering van het uitdagend revalidatieklimaat te komen. Hiermee kunnen we een meetinstrument ontwikkelen om de mate van uitdagend revalidatieklimaat op een afdeling te meten. Door het ontwikkelen van een toolbox, kunnen we dit klimaat op de afdeling zo optimaal mogelijk krijgen.  

Samenwerking met

Oktober en de Zorgboog  

Financiering

Samenwerking GRZ van Oktober en de Zorgboog

Publicaties

L.M.J. Tijsen MSc, E.W.C. Derksen PhD, Prof. dr. W.P. Achterberg MD, B.I. Buijck PhD. Challenging rehabilitation environment. Posterpresentatie EuGMS 2021

Lian Tijsen, Els Derksen, Wilco Achterberg en Bianca Buijck. Het uitdagend revalidatieklimaat; Resultaten van een narrative reviw binnen de CREATE-studie. Nederlands Tijdschrift voor Geriatriefysiotherapie september 2021

Lian Tijsen, Els Derksen, Wilco Achterberg, Bianca Buijck. Het uitdagend revalidatieklimaat; Resultaten van een narrative review binnen de CREATE-studie. Tijdschrift voor ouderengeneeskunde augustus 2020

L.M.J. Tijsen MSc, dr. E.W.C. Derksen, Prof. dr. W.P. Achterberg, dr. B.I. Buijck. Challenging rehabilitation environment for older persons: a narrative review. Posterpresentatie EuGMS 2019

Tijsen LMJ, Derksen EWC, Achterberg WP, Buijck BI. Challenging rehabilitation environment for older patients