Back-Home

Een interventieonderzoek naar de bruikbaarheid van een steuntakenscorelijst bij geriatrische revalidatie in de avond en de nacht.

Inleiding

De aanleiding voor dit onderzoek was de gedachte dat patiënten die op een revalidatieafdeling herstellen eerder met ontslag naar de eigen woon/leefomgeving kunnen om vervolgens tijdens kantooruren verder te revalideren.
Dit ging samen met de wens om  revalidanten meer in de thuissituatie te behandelen.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is te evalueren of het gebruik van de steunstakenscorerlijst in het multi-disciplinair overleg leidt tot eerder ontslag naar huis of aangepaste woon/leefomgeving van patiënten die opgenomen zijn op een geriatrische revalidatie afdeling in het verpleeghuis.

Methode

Een interventieonderzoek met voor- en nameting. Het onderzoek bestaat uit twee delen:
1. Voorafgaand aan de interventie wordt de gemiddelde verblijfsduur van de revalidanten in de verschillende instellingen vastgesteld, zodat na implementatie van de interventie een vergelijking kan plaatsvinden van gemiddelde verblijfsduur van voor- en na de implementatie van de steuntaken-scorelijst.
2. Vervolgens vindt de implementatie van de steuntaken-scorelijst plaats bij 250 nieuw opgenomen revalidanten, met drie metingen (opname, ontslag en 4 weken na ontslag) De primaire uitkomstmaat is de verblijfsduur op de revalidatieafdeling in het verpleeghuis.

Fase van het onderzoek (2011-2013)

Het onderzoek is afgerond en heeft geleid tot een eindverslag, dat op te vragen is bij de onderzoeker. 

Onderzoekers

Eduard Bakkers, fysiotherapeut, Pieter van Foreest, Delft
Prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde, LUMC
Dr. Romke van Balen, specialist Ouderengeneeskunde, Laurens, Rotterdam
Dr. Monique Caljouw, senior onderzoeker, LUMC
Drs. Marije Holstege, onderzoeker, LUMC

Samenwerking

Alrijne Zorggroep, Woonzorgcentra Haaglanden

Financiering

- Pieter van Foreest, Delft
- UNC-ZH

Publicaties

Visschedijk JHM, Caljouw MAA, Bakkers E, van Balen R, Achterberg WP. A longitudinal follow-up study on fear of falling during and after rehabilitation in skilled nursing facilities. BMC Geriatrics, 2015 Dec 4;15:161

Bakkers E, Holstege MS, van Balen R, Achterberg WP, Caljouw MAA. Structured scoring of supporting nursing tasks in post-acute care to enhance early supported discharge in geriatric rehabilitation. The BACK-HOME study. Poster EUGMS, Rotterdam, 17-19 September 2014


Bakkers E, Caljouw MAA, Cools HJM, Achterberg WP. Kan 24-uursverblijf AWBZ- revalidatie korter? Een pilot studie aan de hand van een avond/nacht steuntakenscorelijst. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, 2011; 35:194-196