AWBZ revalidatie

Revalidatie in de AWBZ: Omvang, aard en intensiteit


Inleiding

De minister van VWS wil de AWBZ-revalidatie overhevelen naar de Zorgverzekeringswet. Daarvoor zijn gegevens nodig over de grondslag, de omvang en de kosten van de huidige geriatrische revalidatie in verpleeghuizen. Daaraan gekoppeld worden gegevens over het korte en lange termijn effect van de revalidatie.

Doel van het onderzoek

Welke omvang hebben momenteel de hieronder genoemde vijf patiëntencategorieën
in schakelunits in ziekenhuizen en in verpleeghuizen (klinisch en in dagbehandeling)?

Wat is de aard, de intensiteit en de duur van de revaliderende behandeling en
herstelondersteunende zorg binnen de huidige grenzen van de AWBZ?

Het huidige onderzoek is toegespitst op het in kaart brengen van een vijftal patiëntencategorieën:
1. Ongeval letsels (trauma)
2. Electieve gewrichtsvervangende ingrepen van de knie en de heup
3. Patiënten met een acuut CVA
4. Overige kortdurende somatische revalidatie/herstelzorg
5. Amputaties

Methode

Het onderzoek vanuit twee perspectieven benaderd, namelijk:
1. De totale omvang aan zorg. Dit betreft het inventariseren van het totale volume aan curatieve zorg (aantal en aard van de patiënten en duur van de opname) onder alle instellingen in Nederland. Dit onderdeel is uitgevoerd door ETC Tangram te Leusden.
2. De aard en intensiteit van de zorg. Betreft het in kaart brengen van de aard en intensiteit van de geboden behandeling bij patiënten binnen het UNC-ZH. Het is uitgevoerd onder leiding van de afdeling specialisme ouderengeneeskunde van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC.

Fase van het onderzoek (2006-2008)

Het onderzoek is afgerond en heeft geleid tot een eindrapport en een wetenschappelijke publicatie.

Onderzoekers

Drs. Marije Holstege, onderzoeker, LUMC
Prof. dr. Herman Cools, emeritus hoogleraar Ouderengeneeskunde, LUMC
Dr. Romke van Balen, specialist Ouderengeneeskunde, Laurens, Rotterdam

Samenwerking

- Laurens, Marente, Topaz, Pieter van Foreest,
- Respect Zorggroep Scheveningen
- ETC Tangram, Leusden

Financiering

- UNC-ZH
- CVZ

Publicaties

Achterberg W, Holstege M, Caljouw M, Gussekloo J. Revalidatie centreren of zo dicht mogelijk bij huis? Definities van volume en concentratie. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, no 4, augustus 2014.

Holstege MS, Zekveld G, Caljouw MAA, Peerenboom PBG, van Balen R, Gussekloo J, Achterberg WP. Relationship of patient volume and service concentration with outcome in geriatric rehabilitation. J Am Med Dir Assoc, 2013;14:731-735.

Peerenboom PBG, Spek J, Zekveld G, Cools HJM, van Balen R, Hoogenboom MJ. Revalidatie in de AWBZ: Omvang, aard en intensiteit. Leusden, maart 2008.