Geriatrische Revalidatie

Binnen het thema Geriatrische revalidatie doet het netwerk onderzoek naar interventies die valangst kunnen verminderen, naar de effecten van comorbiditeit op herstel en naar herstelbevordering bij de oudere doelgroep. Hieronder vindt u de onderzoeken op het gebied van geriatrische revalidatie.


Lopende onderzoeken

EU-COGER
Een Europees onderzoek naar het zorgtraject en het herstel van post-COVID-19 cliënten in de geriatrische revalidatie.

EAGER - eHealth in de geriatrische revalidatie
De algemene verwachting is dat eHealth een grote rol gaat spelen in de zorg van de toekomst. Met dit onderzoek willen we een wetenschappelijke basis bieden en de praktijk ondersteunen in keuzes.

CREATE
Het conceptualiseren van de term uitdagend revalidatieklimaat en het ontwikkelen van een hierop gebaseerd meetinstrument en interventie, wat in de praktijk getoetst zal worden.

Pijn bij afasie
Pijn bij afasie: een onbesproken probleem.  Een onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid van een observatielijst om pijn bij personen met afasie in kaart te brengen. 

NEGLECT
Dit onderzoek richt zich op het diagnosticeren van neglect na een beroerte en het in kaart brengen van de gevolgen van neglect.

FIT-HIP
Een interventie programma om valangst en beperkingen in activiteit als gevolg van de valangst te verminderen bij heupfractuur patiënten opgenomen voor geriatrische revalidatie zorg in het verpleeghuis. 

Comorbiditeit in GR
Comorbiditeit in geriatrische revalidatie.


Afgeronde onderzoeken    

GR-COPD-studie
Het onderzoeken van de haalbaarheid en effectiviteit van het GR-COPD-programma.

BACK-HOME
Een interventieonderzoek naar de bruikbaarheid van een steuntakenscorelijst bij geriatrische revalidatie in de avond en de nacht.       

Valangst
Valangst bij revalidanten na een heupfractuur.

SINGER
Samenwerking en Innovatie in de Geriatrisch Revalidatie.  

AWBZ revalidatie
Omvang, aard en intensiteit van revalidatie in de AWBZ.

Deelnemende zorginstellingen