Geriatrische Revalidatie

Binnen het thema Geriatrische revalidatie doet het netwerk onderzoek naar interventies die valangst kunnen verminderen, naar de effecten van comorbiditeit op herstel en naar herstelbevordering bij de oudere doelgroep. Hieronder vindt u de onderzoeken op het gebied van geriatrische revalidatie.


Lopende onderzoeken

EU-COGER
Een Europees onderzoek naar het zorgtraject en het herstel van post-COVID-19 cliënten in de geriatrische revalidatie.

EAGER - eHealth in de geriatrische revalidatie
Onderzoek naar de haalbaarheid, bruikbaarheid en effectiviteit van eHealth bij kwetsbare ouderen die revalideren in de geriatrische revalidatie.

CREATE
Het conceptualiseren van de term uitdagend revalidatieklimaat en het ontwikkelen van een hierop gebaseerd meetinstrument en interventie, wat in de praktijk getoetst zal worden.

Pijn bij afasie
Pijn bij afasie: een onbesproken probleem.  Een onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid van een observatielijst om pijn bij personen met afasie in kaart te brengen. 

NEGLECT
NeAR-studie - NEglect Assessment in geriatric Rehabilitation. Dit onderzoek richt zich op het diagnosticeren van neglect na een beroerte en het in kaart brengen van de gevolgen van neglect.

FIT-HIP
Onderzoek naar de effectiviteit, haalbaarheid en kosten van een interventieprogramma om valangst te verminderen en naar het bevorderen van het herstel van heupfractuurpatiënten in de GRZ. 

Afgeronde onderzoeken       

Comorbiditeit in GR
Ouder worden gaat gepaard met fysiologische veranderingen en aanwezigheid van vaak meerdere gelijktijdige aandoeningen. Dit onderzoek richt zich op de zorgbehoeften en het herstelpatroon in het revalidatietraject van kwetsbare ouderen.

GR-COPD-studie
Het primaire doel van het onderzoek is het onderzoeken van de haalbaarheid en effectiviteit van het GR-COPD-programma; een geriatrisch revalidatieprogramma dat revalidatie en palliatieve zorgaspecten integreert voor oudere patiënten met ernstige COPD die in het ziekenhuis zijn opgenomen voor een acute exacerbatie.

BACK-HOME
Een interventieonderzoek naar de bruikbaarheid van een steuntakenscorelijst bij geriatrische revalidatie in de avond en de nacht.       

Valangst
Valangst bij revalidanten na een heupfractuur.

SINGER
Samenwerking en Innovatie in de Geriatrisch Revalidatie.  

AWBZ revalidatie
Omvang, aard en intensiteit van revalidatie in de AWBZ.

Deelnemende zorginstellingen