Geriatrische Revalidatie

Binnen het thema Geriatrische revalidatie doet het netwerk onderzoek naar interventies die valangst kunnen verminderen, naar de effecten van comorbiditeit op herstel en naar herstelbevordering bij de oudere doelgroep.

Hieronder vindt u de onderzoeken op het gebied van geriatrische revalidatie.

Lopende onderzoeken

FIT-HIP
Een interventie programma om valangst en beperkingen in activiteit als gevolg van de valangst te verminderen bij heupfractuur patiënten opgenomen voor geriatrische revalidatie zorg in het verpleeghuis. 

Comorbiditeit in GR
Comorbiditeit in geriatrische revalidatie.

Therapeutisch klimaat in GR
Onderzoek hoe het therapeutisch klimaat in de geriatrische revalidatie het beste kan worden vormgegeven en welke factoren hierin effectief zijn.

NEGLECT
Meer informatie volgt

Afgeronde onderzoeken    

BACK-HOME
Een interventieonderzoek naar de bruikbaarheid van een steuntakenscorelijst bij geriatrische revalidatie in de avond en de nacht.       

Valangst
Valangst bij revalidanten na een heupfractuur.

SINGER
Samenwerking en Innovatie in de Geriatrisch Revalidatie.  

AWBZ revalidatie
Omvang, aard en intensiteit van revalidatie in de AWBZ.

Deelnemende zorginstellingen