Corona-onderzoeken UNC-ZH

Om te leren van de corona-pandemie zijn er in ons netwerk verschillende corona-onderzoeken gestart. De onderzoeken vinden vaak plaats in samenwerking met andere instanties.

Corona-onderzoek Verpleeghuizen - crisisteams en paneldiscussies

Aan de hand van de notulen van de crisisteams in de verpleeghuizen wordt informatie verzameld over wat er speelt en urgent is in de verpleeghuizen. Wekelijkse analyse en rapportage geven een actuele status voor de organisaties zelf en belanghebbenden.
Uit het onderzoek naar de notulen van de crisisteams komen verschillende thema's naar voren die een grote rol spelen tijdens de coronacrisis. In paneldiscussies worden deze nader besproken. Lees meer 

EU-COGER: internationaal onderzoek geriatrische revalidatie na COVID-19

Om meer inzicht te krijgen in het verloop van functioneel en medisch herstel in geriatrische revalidatie na COVID-19 besmetting werken internationale onderzoeksinstituten samen aan dit onderzoek. Lees meer

ISOLATE - COVID-19 en sociale isolatie in de dementiezorg

CovId-19 en SOciale isoLATie in de dEmentiezorg (ISOLATE): impact en behoeften van mensen met dementie, mantelzorgers en zorgmedewerkers. Lees meer

Oog voor Naasten verder uitgewerkt voor COVID-19

De methodiek Oog voor Naasten voorziet in systematische voor- en nazorg in verpleeghuizen en ziekenhuizen. Deze methodiek wordt nu verder uitgewerkt voor het coronavirus. Meer informatie bij Marcella Tam.

Kwaliteit van leven en sterven bij dementie krijgt vervolg voor COVID-19

Het onderzoek Kwaliteit van leven en sterven bij dementie is bijna afgerond en krijgt nu gelijk een vervolg voor de coronapandemie. Onderzoeker Maartje Klapwijk werkt tevens als specialist Ouderengeneeskunde bij de zorginstelling Marente uit het UNC-ZH netwerk. Meer informatie bij Maartje Klapwijk.


To English page