Cliëntparticipatie

Cliëntparticipatie in onderzoek binnen de langdurige zorg: Onderzoek vóór de cliënt, mét de cliënt

To English page

Korte omschrijving

Cliëntparticipatie in onderzoek binnen de langdurige zorg. Een onderzoek met als doel het ontwikkelen van een methode om cliëntparticipatie in onderzoek breed toepasbaar te maken.

Onderzoeker(s)

  • Prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde, LUMC 
  • Prof. dr. Hans van Delden, hoogleraar Medische Ethiek, UMC Utrecht
  • Dr. Monique Caljouw, Assistant professor Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde
  • Drs. Toos Hoeksel-van Leeuwen, cliëntvertegenwoordiger/ lid centrale cliëntenraad Activite
  • Janneke Groothuijse, junior onderzoeker, Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde

Contactpersoon

Janneke Groothuijse (j.m.groothuijse@lumc.nl)

Deelnemende instellingen

nvt

Start onderzoek

2020

Verwachte afronding

2024 

Omschrijving

Cliëntparticipatie in onderzoek betekent samenwerking (co-creatie) met cliënten (vertegenwoordigers) in alle fasen van het onderzoek: vanaf het vaststellen van het onderzoeksonderwerp tot aan het meeschrijven aan (wetenschappelijke) publicaties en het delen van kennis. Aangetoond is dat participatie leidt tot onderzoeksvragen die relevant zijn voor de doelgroep, gebruikersvriendelijke informatie, doelgroep-gefocuste interpretatie van resultaten, betere verspreiding en implementatie van de resultaten. Binnen de intramurale langdurige zorg is deze participatie even relevant als in andere zorgsectoren, maar nog verre van vanzelfsprekend.

In dit onderzoek willen we in co-creatie een methode (werkwijze) voor cliëntparticipatie ontwikkelen. Het onderzoek richt zich specifiek op de verpleeghuiszorg. Participatief onderzoek is een reflectief en cyclisch proces, waarin het leren van en met elkaar centraal staat met als doel verandering te bewerkstelligen. Via de methode hopen we dan ook verandering in gang te zetten en bij te dragen aan onderzoek mét de cliënt in plaats van over de cliënt. Opdat de waarden, perspectieven en context gebonden behoeften van cliënten, die onlosmakelijk verbonden zijn met de klinische zorgpraktijk, eveneens een gelijkwaardige plek krijgen binnen wetenschappelijk onderzoek, van fundamenteel medisch tot kwalitatief onderzoek.

Financiering

Volgt