Onderzoek

Het UNC-ZH stimuleert en faciliteert wetenschappelijk onderzoek in de ouderenzorg. Het netwerk richt zich hierbij op vier thema's: 

  • Corona-onderzoeken Verpleeghuizen
  • Geriatrische Revalidatie
  • Kwaliteit van leven bij dementie
  • Palliatieve zorg bij dementie

Corona-onderzoeken Verpleeghuizen

Corona-verpleeghuizenWetenschappelijk onderzoek is van belang om te leren van deze coronacrisis. De academische netwerken ouderenzorg steken de analytische koppen bij elkaar voor verschillende onderzoeken in de ouderenzorg.  In samenwerking met verpleeghuizen verspreid over Nederland geven deze onderzoeken een goed en actueel beeld.

Bekijk hier een overzicht van de corona-onderzoeken van de netwerken.


Geriatrische Revalidatie

Geriatrische revalidatieGeriatrische revalidatiezorg bestaat uit geïntegreerde multidisciplinaire zorg gericht op herstel van functioneren en sociale participatie bij laag belastbare ouderen, na een acute aandoening of functionele achteruitgang. Er wordt gestreefd naar een zodanig herstel op het niveau van activiteiten en participatie, dat terugkeer naar de oude woonsituatie mogelijk is.  

Bekijk hier de onderzoeken door het UNC-ZH over geriatrische revalidatie. 


Kwaliteit van leven bij dementie

Kwaliteit van leven bij ouderen met dementie is er op gericht een balans te vinden tussen positieve en negatieve factoren die de kwaliteit van leven beïnvloeden. Kwaliteit van leven wordt door de oudere met dementie ervaren als welbevinden. 
'Kwaliteit van leven is een gemiddeld welbevinden over een bepaalde tijdsperiode en in een bepaalde omgeving.'  
   

Bekijk hier de onderzoeken door het UNC-ZH over kwaliteit van leven bij dementie. 


 

Palliatieve zorg bij dementie

Palliatieve zorg is multidisciplinair en vereist specifieke kennis. Het UNC-ZH wil met onderzoek de palliatieve ouderenzorg bij dementie en de zorg voor naasten beter in kaart brengen en verbeteren. 

Bekijk hier de onderzoeken door het UNC-ZH over palliatieve zorg bij dementie.