Onderzoek en kennis

Het UNC-ZH richt zich op twee thema's: 'Geriatrische Revalidatie' en 'Kwaliteit van leven bij dementie'.  

Geriatrische Revalidatie

Geriatrische revalidatiezorg bestaat uit geïntegreerde multidisciplinaire zorg gericht op herstel van functioneren en sociale participatie bij laag belastbare ouderen, na een acute aandoening of functionele achteruitgang. Er wordt gestreefd naar een zodanig herstel op het niveau van activiteiten en participatie, dat terugkeer naar de oude woonsituatie mogelijk is.  

Binnen het UNC-ZH worden verschillende onderzoeken uitgevoerd op dit thema. 

Kwaliteit van leven bij dementie

Kwaliteit van leven bij ouderen met dementie is er op gericht een balans te vinden tussen positieve en negatieve factoren die de kwaliteit van leven beïnvloeden. Kwaliteit van leven wordt door de oudere met dementie ervaren als ‘welbevinden’. “Kwaliteit van leven is een gemiddeld welbevinden over een bepaalde tijdsperiode en in een bepaalde omgeving”. Kenmerken kwaliteit van leven:
  • Multi dimensioneel
  • Ernst van cognitieve beperking
  • Beïnvloed door individuele en omgevingsfactoren
  • Problemen met communicatie, geheugen en cognitieve achteruitgang
  • Kwaliteit van leven wordt beïnvloed door de perceptie van het individu
  • Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van het individu en niet vanuit een ‘ziekteperspectief’ en wat het individu niet meer kan
  • Vergt flexibiliteit van de professional, de verpleegafdelingen en ‘omgeving’ van de cliënt 

Binnen het UNC-ZH worden verschillende onderzoeken uitgevoerd op dit thema. 

Deelnemende zorginstellingen