UNC-ZH Kenniscafé Marente onderzoeksresultaten Palliatieve zorg

Op 11 november organiseerden Marente en het UNC-ZH een Kenniscafé over Palliatieve Zorg, op locatie Bernardus in Sassenheim.  De centrale vraag was hoe resultaten uit onderzoek ten goede kunnen komen aan de zorgpraktijk. Het Kenniscafé werd goed bezocht door zowel medewerkers van Marente als door deelnemers van andere zorgorganisaties.

Kenniscafe Palliatieve zorgZijn wij ooit af?

Na de opening door de voorzitter van de WOC, Johan Verloop, las Pieta Landweer, geestelijk verzorger bij Marente, een kort verhaal voor van Toon Tellegen waarin krekel en mier zich afvragen of wij ooit af zijn.  Een mooie vraag die ons bepaalde bij het thema van de middag.

Drie interessante presentaties

De eerste spreker was Chris Wallner, lector van het lectoraat Verpleegkundige in de Intramurale Ouderenzorg.  In zijn presentatie lag de nadruk op het samen leren over palliatieve zorg. Het delen van ervaringen met elkaar, het gesprek in de teams, komt de palliatieve zorg ten goede. Belangrijke begrippen daarbij zijn authentiek zijn, oprecht luisteren, het opvangen van signalen en het inspelen op de wensen van cliënten.

Presentatie Maartje Klapwijk PZ

Maartje Klapwijk, specialist ouderengeneeskunde bij Marente,  lichtte in haar presentatie drie onderzoeken toe: symptomen bij sterven, gebruik van het zorgpad stervensfase en ervaringen van familie met zorg in de laatste levensfase van  hun naaste. Maartje  benadrukte het belang van onderzoek in het verpleeghuis. Dementie is een ziekte waarbij extra aandacht en kennis nodig is voor de palliatieve fase. Het is belangrijk  familie en mantelzorgers actief te betrekken en hun ervaringen mee te nemen bij het verbeteren van de palliatieve zorg. 

Als laatste presenteerde Lotje Bagchus, onderzoeker, de resultaten uit het SigMa onderzoek. Als onderzoeker ging zij, samen met zorgmedewerkers onder andere uit Marente, op zoek naar instrumenten om veranderingen bij verpleeghuisbewoners  tijdig en nauwkeurig te signaleren. Lotje benadrukte dat juist zorgmedewerkers een sleutelrol hebben bij het signaleren van een verandering bij de bewoner. Het gebruik van een instrument geeft hen een handvat om hierover in gesprek te gaan met familie en behandelaars. Op basis van het onderzoek is de SigMa methodiek ontwikkeld. Zorgmedewerkers kunnen met behulp van de methodiek zelf op zoek gaan naar een  signaleringsinstrument dat past bij de medewerker en de lokale context.

Presentatie Lotj Bagchus

Informatietafels en de spelvorm Deep Democracy

Tussen de presentaties door was er gelegenheid de informatietafels te bezoeken. De Thuiszorg van Marente, de hospices, twee geestelijke verzorgers van Marente en het UNC-ZH lieten met materialen zien hoe zij de palliatieve zorg vormgeven in hun werk.  Marcella Tam, coördinator  Palliatieve Zorg van het UNC-ZH en Wieneke van Rooijen, opleidingscoach bij Marente lieten met behulp van de spelvorm  DeepDemocracy zien hoe opvattingen kunnen veranderen  onder invloed van een tegengesteld geluid.  

Het was een informatieve  middag met ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen. 

     

Presentatie Chris Wallner

Presentatie Maartje Klapwijk

Presentatie Lotje Bagchus