Programma 15-jarig jubileum UNC-ZH

Op deze pagina vind je de laatste informatie over de sessies van ons 15-jarig jubileum. Alle drie de thema's van ons netwerk komen aan bod, we hopen dat er interessante sessies voor ieder tussen zit. 

Het programma is zo actueel mogelijk en is onder voorbehoud. Alle sessies zijn online en duren 45 minuten tot een uur.

De sessies staan vanaf november ongeveer een week na de sessie online om terug kijken op deze pagina.

Sessie gemist?

Kies hier de sessie die je hebt gemist.

Bekijk ook de films over het jubileum van het UNC-ZH.

November

3 november 16.00 uur - ong. 17.00 uur
Inspiratiesessie Praktijk en wetenschap dichter bij elkaar
Christa Nanninga – Mariska Vielvoye – Melanie van der Velde - Charlotte Landers
>> In deze inspiratiesessie delen drie behandelaren hun ervaringen met het doen van onderzoek. Ze vertellen over hoe het winnen van de stimuleringssubside van het UNC-ZH kan leiden tot het verbeteren van de kwaliteit van leven van bewoners in verpleeghuizen. Op deze manier komen wetenschap en praktijk dichter bij elkaar. 
>> Aanmelden

5 november 16.00 uur - ong. 17.00 uur
Hoe leer ik een bewoner kennen? Inzichten uit onderzoek van regels naar relaties en uit het UNC-ZH netwerk
Annemarie de Brabander
>> Er worden inzichten uit het onderzoek ‘Van Regels Naar Relaties’ gedeeld over een bewoner leren kennen. Wat is er van belang om een bewoner te leren kennen en een relatie op te kunnen bouwen? Welke methoden worden er gebruikt om een bewoner te leren kennen bij verpleeghuisorganisaties van het UNC-ZH?
>> Aanmelden

10 november 19.30 uur - max. 20.30 uur
Werkt paracetamol voor een betere kwaliteit van leven en minder discomfort, gedragsproblemen en pijn bij mensen met gevorderde dementie wonend in en verpleeghuis?
Monique Caljouw – Paulien van Dam
>> In het Q-PID onderzoek, dat werd uitgevoerd binnen 9 organisaties lid van het UNC-ZH, werd gekeken naar het effect van paracetamol op de kwaliteit van leven van mensen met gevorderde dementie wonend in een verpleeghuis. De uitkomsten zijn hier en daar verrassend en kunnen goed gebruikt worden om nog betere zorg te kunnen leveren aan deze patiëntengroep.
>> Aanmelden

12 november 16.00 uur - ong. 17.00 uur
Pijn in een kwetsbaar brein - Wat kan familie betekenen?
Petra Tasseron-Dries - Annelore van Dalen-Kok
>> Tijdens deze sessie zullen de gevolgen van pijn bij mensen met dementie besproken worden, alsook de rol van de familie in het verpleeghuis. Er zal worden ingegaan op de relatie tussen pijn, probleemgedrag en ADL-functioneren en hoe familie hierin betrokken kan worden. Tevens is er aandacht voor het meten van pijn bij mensen met dementie. Er zal gebruik gemaakt worden van videomateriaal en in de ‘break-out rooms’ zal er onderling gediscussieerd worden over vraagstukken vanuit de praktijk.
>> Aanmelden

17 november 16.00 uur
Wat is het probleem: dilemma’s bij het meedoen aan onderzoek
Jenny van der Steen - Bram Tilburgs - Hanneke Smaling
>> Werken in de zorg en het doen van onderzoek gaan altijd gepaard met dilemma’s: het hoort bij het werk. Mensen denken nu eenmaal heel verschillend over dingen en hebben verschillende normen en waarden. Hoe ga je hiermee om? In deze interactieve workshop komen verschillende dilemma’s op het snijvlak van onderzoek en de praktijk aan bod. We bekijken hoe je deze dilemma’s samen kunt bespreken en zoeken naar oplossingen. De workshop richt zich op zorgmedewerkers, medici en onderzoekers.
>> Aanmelden

19 november 16.00 uur
GR Heupfracturen - Cognitieve uitdagingen na heupfractuur bij voorheen zelfstandig wonende ouderen
Maaike Scheffers-Barnhoorn - Monica van Eijk
>> Cognitieve stoornissen bij patiënten met een heupfractuur komen veelvuldig voor. Ze beïnvloeden de ontslagsituatie na de acute opname, en zijn mogelijk voorspellend voor herstel. In deze sessie wordt een achtergrond geschetst van de invloed van cognitieve stoornissen bij het herstel na een heupfractuur. Tevens wordt een hypothese geponeerd van de relatie met valangst.
>> Aanmelden

24 november 16.00 uur
Betekenisvolle activiteiten voor bewoners in het verpleeghuis?
Monique Caljouw – Mari Groenendaal - Melanie van der Velde
>> Wat maakt een betekenisvolle activiteit betekenisvol? Met welke elementen moet je rekening houden? En hoe kies je een activiteit? In deze webinar delen drie onderzoekers de laatste inzichten rondom het thema betekenisvolle activiteiten voor bewoners in het verpleeghuis, van theorie tot concrete voorbeelden uit de praktijk.
>> Aanmelden

26 november 16.00 uur
Resultaten van onderzoek, en dan?
>> De Linking Pins van het UNC-ZH gaan graag met de aanwezigen in discussie over hoe resultaten de praktijk bereiken. Wat kom je tegen als je met een onderzoek hebt meegedaan en de resultaten komen binnen? Onderwerpen als inspiratiebijeenkomsten, implementatie, overwegingen vooraf aan deelname, “vragen die nog meer vragen oproepen” en nog meer komt aan de orde tijdens deze workshop. 
>> Aanmelden

December

1 december 16.00 uur
Proactieve zorgplanning, wees cultuursensitief!
Herbert van der Sande - Shirin Ghafoerkhan- Jhagru
In de filmweek in oktober is de film: 'Ik heb een dokter in Marokko' vertoond.
>> Juist nu, tijdens deze COVID-19-crisis, blijkt het belang van proactieve zorgplanning bij besluiten, handelingen en gesprekken. Medisch beleid geeft duidelijke richting aan hoe een vaak emotioneel gesprek met naasten kan verlopen. Maar hoe pakt iemand dat op? De vaak zware onderwerpen vragen om achtergrondkennis van de patiënt en naasten. In deze sessie aandacht voor de verschillende culturen en achtergronden die hierbij heel belangrijk zijn.
>> Aanmelden

1 december 19.30 uur
Sessie met primeur: Behandelprogramma geriatrische COPD revalidatie beschikbaar!
Leonoor van Dam van Isselt
>> Het behandelprogramma geriatrische COPD revalidatie is een bewezen effectief revalidatieprogramma dat de gezondheidsstatus van (overwegend oudere) patiënten met COPD verbetert en het aantal nieuwe exacerbaties vermindert. Om implementatie van dit behandelprogramma binnen de geriatrische revalidatie te ondersteunen, is de inhoud en structuur van het behandelprogramma geriatrische COPD revalidatie recent beschreven.
In dit webinar zal het behandelprogramma geriatrische COPD revalidatie voor het eerst gepresenteerd worden.
Het behandelprogramma geriatrische COPD revalidatie is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband van het UNC-ZH, UNO-VUmc en AWO-ZL. Daarnaast hebben de COPD revalidatie-teams van de volgende zorgorganisaties het behandelprogramma mede ontwikkeld en/of er feedback op gegeven: Zorggroep Solis te Deventer, Axion Continu te Utrecht en Laurens te Rotterdam.

>> Aanmelden


3 december 16.00 uur
Samen vooruit in het beoordelen van neglect
Martine Kant - Tanja Nijboer
>> Neglect is een veelvoorkomende aandachtstoornis na een beroerte. Martine en Tanja nemen je in deze Webinar mee in wat neglect precies inhoudt, hoe het beoordelen van neglect er in de revalidatie uitziet en wat de medisch specialistische revalidatie en de geriatrische revalidatie van elkaar kunnen leren. Tevens wordt er inzicht gegeven in de eigen huidige onderzoeken (zoals de NeAR studie) en projecten en hoe een onderzoek in samenwerking met het UNC-ZH tot stand komt. Tot slot is er de mogelijkheid om laagdrempelig vragen te stellen over neglect of misschien wel over wat onderzoek precies in houdt. Wil je meer weten over neglect en onderzoek dan is deze Webinar echt iets voor jou!
>> Aanmelden

8 december 19.30 uur -  ongeveer 20.45 uur (incl pauze)
Covid-19: O, wat een jaar! Crisisteams in actie
Lisa van Tol – Margot de Waal
>> Hoe verging het de verpleeghuizen tijdens de crisis? Met het Corona-onderzoek Verpleeghuizen volgen we de verpleeghuizen op de voet. Tijdens deze sessie geven we inzicht in de problemen en maatregelen die werden besproken in crisisteams, en de hieruit geleerde lessen. In een interactieve sessie bespreken we met elkaar wat we de belangrijkste maatregelen vinden om te leren van deze crisis. Wat vond jij een belangrijke corona-maatregel in het verpleeghuis?
>> Aanmelden

10 december 16.00 uur
Kwaliteit van leven en sterven bij dementie

Maartje Klapwijk
>> Ervaringen vanuit onderzoek en praktijk ten aanzien van levenseinde zorg bij dementie. Interactieve sessie met onderzoeksresultaten gekoppeld aan de praktijk in de dagelijkse zorg voor mensen met dementie op een psychogeriatrische afdeling in het verpleeghuis.
>> Aanmelden

15 december 16.00 uur - ongeveer 17.20 uur (incl. korte pauze)
In gesprek met naasten: hoe doe jij dat?
Pascalle Billekens - Petra Geerds - Laura Bavelaar - Marcella Tam
>> In deze sessie leer je over twee manieren om naasten te ondersteunen.
De Oog voor Naasten-methodiek ondersteunt zorgverleners in het bieden van systematische  voor- en nazorg aan naasten van patiënten rondom het overlijden van een dierbare. Je maakt kennis met deze methodiek en gaat met elkaar in gesprek over waar je tegenaan loopt bij de zorg voor naasten.
Het project mySupport leert naasten meer over dementie om ze beter toe te rusten bij het nemen van belangrijke beslissingen. Hiervoor trainen we zorgverleners in het verpleeghuis in gespreksvoering met naasten. In deze interactieve workshop heb jij de kans om meer te leren over hoe jij kunt bijdragen aan proactieve zorgplanning.
>> Aanmelden

17 december 19.30 uur
Afsluiting van Jubileumtour
>> Deze avond vindt de afsluiting plaats van onze 15-jarig-jubileumtour. De inhoud van deze avond volgt nog. Houd onze website en sociale media in de gaten om op de hoogte te blijven.
>> Aanmelden