Bijeenkomsten


Maandag 8 mei 2017
Kenniscafé Argos Zorggroep
"Bewegingsgerichte zorg op de GRZ, thuis en in de langdurige zorg
Programma 
Aanmelden

Woensdag 10 mei 2017
TALK Topaz
"Op zoek naar geluk"
Programma en aanmelden

Woensdag 21 juni 2017
Kenniscafé WZH
"Dilemma's in de langdurige zorg voor mensen met dementie"
Aanmelden binnenkort mogelijk

Vrijdag 30 juni 2017
UNC-ZH symposium
Kwaliteit van leven bij dementie
12.30 - 18.00 uur
LUMC, Burumazaal

Data wetenschapsavonden Ouderengeneeskunde
Donderdag 11 mei 2017
Donderdag 1 juni 2017