Bijeenkomsten

Het UNC-ZH organiseert regelmatig bijeenkomsten voor en door de lidorganisaties. Hieronder vindt u de data van UNC-ZH-bijeenkomsten en interessante bijeenkomsten voor het netwerk.

Bijeenkomsten van het netwerk

Nieuwe bijeenkomsten volgen spoedig.
Overige bijeenkomsten

>Nationaal symposium Spoedzorg voor Ouderen
21 november 2018
LUMC, Leiden
Meer informatie

>Middagsymposium Naar een toekomstbestendige geriatrische revalidatiezorg in Zuid-Limburg
22 november 2018
Maastricht
Meer informatie

>AWO-symposium Vernieuwingen in de ouderenzorg
14 december 2018
Maastricht
Meer informatie

>Symposium - Hongerig voor revalidatie
Hoe vanzelfsprekend is eten in de geriatrische revalidatie?
19 februari 2019
Spreker oa Prof. dr. Wilco Achterberg
Van der Valk, Eindhoven
Vooraankondiging

>Wetenschapsavonden Ouderengeneeskunde 2018/2019
Donderdag 13 december 2018
Donderdag 14 februari 2019
Donderdag 14 maart 2019
Donderdag 11 april 2019
Donderdag 13 juni 2019
Zodra er meer informatie over de avond bekend is, plaatsen wij deze op onze site.


Verslagen bijeenkomsten

Symposium Palliatieve zorg bij dementie11-4-2018  UNC-ZH Kenniscafé over Het Ontbijtproject en GRZ Zorgpaden

Tijdens dit Kenniscafé was Rosier Hoogelander, student Geneeskunde, te gast om te vertellen over het Ontbijtproject. Gastsprekers Martine Bochove, specialist Ouderengeneeskunde bij Argos Zorggroep en Arjan Lansbergen, Master geriatrie fysiotherapeut bij dezelfde organisatie, deelden hun kennis over het zorgpad binnen de GRZ in Marnix Revalidatiecentrum voor ouderen. Lees verder

Symposium Palliatieve zorg bij dementie11-3-2018  Symposium UNC-ZH ‘Palliatieve zorg bij dementie’

Uit alle organisaties van het netwerk waren medewerkers aanwezig, van ergotherapeuten, artsen, managers, verpleegkundigen en verzorgenden tot geestelijk verzorgenden. De brede samenstelling was een weerspiegeling van het multidisciplinaire aspect van de palliatieve zorg voor mensen met dementie. Een geslaagd symposium! Lees verder

Bijeenkomst UNC-ZH, Ouderenberaad, cliëntenraden 12-6-201730-6-2017  Symposium UNC-ZH ‘Wat maakt mijn dag’

Een interessante middag vol inzichten over kwaliteit van leven bij dementie. Wat maakt de dag van een cliënt met dementie? Hoe kun je de kwaliteit van zijn of haar leven verbeteren, en hoe neem je dat waar? Zes sprekers lieten hier vanuit hun expertise hun licht over schijnen, UNC-ZH-voorzitter Wilco Achterberg begeleidde de bijeenkomst. Lees verder


21-6-2017  UNC-ZH Kenniscafé - Dilemma’s bij dementie en culturele diversiteit

In het werken met kwetsbare doelgroepen binnen de langdurige zorg krijg je te maken met ethische vraagstukken. Hoe ga je hiermee om en hoe maak je de juiste beslissingen?
Het Kenniscafé bij WZH ging onlangs over ethiek in de langdurige zorg. Lees verder


Bijeenkomst UNC-ZH, Ouderenberaad, cliëntenraden 12-6-2017

12-6-2017  Wat is de mogelijke rol van cliëntenraden bij wetenschappelijk onderzoek?

Dat was de centrale vraag bij de bijeenkomst voor de cliëntenraden met het Universitair Netwerk Care Zuid-Holland (UNC-ZH) en de Ouderenberaad Zuid-Holland Noord. Wil je als cliëntenraad betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek en zo ja, op welk moment? Lees verder