Bijeenkomsten

Het UNC-ZH organiseert regelmatig bijeenkomsten voor en door de lidorganisaties. Hieronder vindt u de data van UNC-ZH-bijeenkomsten en interessante bijeenkomsten voor het netwerk.


>Propallia Werkconferentie 2018
31 mei 2018
Driestar Educatief Gouda
Meer informatie

>Wetenschapsavond Ouderengeneeskunde
7 juni 2018
LUMC
Meer informatie volgt

>6e Landelijke studiedag 'Geriatrische revalidatiezorg'
20 juni 2018
Amsterdam
Meer informatie

>7e Landelijke studiedag 'Geriatrische revalidatiezorg'
6 september 2018
Amsterdam
Meer informatie

>UNC-ZH Symposium Geriatrische revalidatiezorg
5 oktober 2018
Leiden
Meer informatie volgt

>SANO Wetenschapsdag
8 november 2018
Groningen
Meer informatie volgt

>Wetenschapsavonden Ouderengeneeskunde 2018/2019
Donderdag 7 juni 2018
Donderdag 11 oktober 2018
Donderdag 8 november 2018
Donderdag 13 december 2018
Donderdag 14 februari 2019
Donderdag 14 maart 2019
Donderdag 11 april 2019
Donderdag 13 juni 2019
Zodra er meer informatie over de avond bekend is, plaatsen wij deze op onze site.


Verslagen bijeenkomsten

Symposium Palliatieve zorg bij dementie11-3-2018  Symposium UNC-ZH ‘Palliatieve zorg bij dementie’

Uit alle organisaties van het netwerk waren medewerkers aanwezig, van ergotherapeuten, artsen, managers, verpleegkundigen en verzorgenden tot geestelijk verzorgenden. De brede samenstelling was een weerspiegeling van het multidisciplinaire aspect van de palliatieve zorg voor mensen met dementie. Een geslaagd symposium! Lees verder

Bijeenkomst UNC-ZH, Ouderenberaad, cliëntenraden 12-6-201730-6-2017  Symposium UNC-ZH ‘Wat maakt mijn dag’

Een interessante middag vol inzichten over kwaliteit van leven bij dementie. Wat maakt de dag van een cliënt met dementie? Hoe kun je de kwaliteit van zijn of haar leven verbeteren, en hoe neem je dat waar? Zes sprekers lieten hier vanuit hun expertise hun licht over schijnen, UNC-ZH-voorzitter Wilco Achterberg begeleidde de bijeenkomst. Lees verder


21-6-2017  UNC-ZH Kenniscafé - Dilemma’s bij dementie en culturele diversiteit

In het werken met kwetsbare doelgroepen binnen de langdurige zorg krijg je te maken met ethische vraagstukken. Hoe ga je hiermee om en hoe maak je de juiste beslissingen?
Het Kenniscafé bij WZH ging onlangs over ethiek in de langdurige zorg. Lees verder


Bijeenkomst UNC-ZH, Ouderenberaad, cliëntenraden 12-6-2017

12-6-2017  Wat is de mogelijke rol van cliëntenraden bij wetenschappelijk onderzoek?

Dat was de centrale vraag bij de bijeenkomst voor de cliëntenraden met het Universitair Netwerk Care Zuid-Holland (UNC-ZH) en de Ouderenberaad Zuid-Holland Noord. Wil je als cliëntenraad betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek en zo ja, op welk moment? Lees verder