Onderwijs

Ontwikkelingen in het zorglandschap vragen continu om (bij)scholing van (aankomende) zorgmedewerkers. De complexiteit van de zorg zelf neemt toe, maar ook die van de zorg in relatie tot lichamelijke belastbaarheid. Daarnaast is er nog de arbeidsmarktproblematiek door het tekort aan zorgpersoneel.

Deze ontwikkelingen beïnvloeden de dienstverlening in zorginstellingen. Onderwijsvormen voor zorgmedewerkers moeten aansluiten op deze veranderingen. Als academisch netwerk hebben wij korte lijnen met de praktijk aan de ene kant en het onderwijs aan de andere kant. We zien het als een van onze taken om de verbinding tussen praktijk en opleidingsinstituten structureel tot stand te brengen om zo de zorg te verbeteren.

Wat zijn onze doelstellingen?

Onze doelstellingen zijn:

  • het gebruik van zorginhoudelijk (wetenschappelijk) onderzoek initiëren en faciliteren en daar waar mogelijk uitvoeren samen met studenten en docenten van onderwijsinstellingen. Probleem- en vraagstellingen uit de praktijk staan hierbij centraal. Zo ontstaat een duidelijke verbinding;
  • kennisoverdracht tot stand brengen tussen deelnemers van het netwerk en studenten en docenten. De kennisoverdracht behelst de thema's/expertises van onderzoek die binnen het netwerk centraal staan: Geriatrische revalidatie, Kwaliteit van leven bij dementie en Palliatieve zorg bij dementie;
  • verbindingen en netwerken creëren met beleidsmedewerkers en bestuurders van onderwijsinstellingen. Als UNC-ZH vervullen wij hierin een coöordinerende (verbindende) rol.

Meer weten?