Hoe staat het met het DANTON-onderzoek naar het afbouwen van antihypertensiva?

Sinds de medisch-ethische goedkeuring in oktober 2018, is het DANTON team druk in de weer om te onderzoeken of het afbouwen van antihypertensiva onbegrepen gedrag kan verminderen. Nu, iets meer dan 15 maanden later, konden na de screening van meer dan 2300 ouderen met dementie reeds 151 deelnemers worden geïncludeerd. Om dit te bereiken hebben meer dan 30 verpleeghuizen van 13 zorgorganisaties zich geëngageerd tot dit onderzoek. Daarnaast staat op de planning dat het komende kwartaal tien nieuwe zorgorganisaties in actie komen om de inclusie van verpleeghuisbewoners met dementie te ondersteunen.

Uitbreiding onderzoeksteam 

Naast het feit dat de werving van deelnemers trapsgewijs op snelheid komt, is het onderzoeksteam verheugd om te melden dat een tweede promovenda de ploeg zal vervolledigen. Per januari 2020 is Bianca de Jong, 3de jaars AIOS ouderengeneeskunde in opleiding, gestart met haar promotieonderzoek en hiervoor aangesloten bij de DANTON studie. Haar focus richt zich op cardiovasculaire mechanismen en de invloed hiervan op gedrag, en meer specifiek neuropsychiatrische symptomen. Vanuit de database van DANTON zal zij in het bijzonder naar apathie gaan kijken. Haar takenpakket bestaat vooral uit het werven van nieuwe onderzoekscentra, het geven van presentaties op locatie, voorlichting van zorgverleners en extractie van elektronische data. Met deze extra mankracht en aanvullende expertise vanuit het werkveld, hopen wij de geplande inclusiedoelen in de beoogde tijdspanne te behalen.

Wil uw locatie ook deelnemen?

De DANTON studie staat nog geheel 2020 open voor nieuwe deelnemers. Heeft u vragen over het onderzoek of eventueel interesse om als organisatie of zorgverlener mee te doen? Neem dan zeker contact op via danton@lumc.nl of telefonisch via 071 526 86 40. Onderzoekers Bianca de Jong en Jonathan Bogaerts komen graag een keer op bezoek om te kijken of een samenwerking met uw verpleeghuis mogelijk is.