UNC-ZH op het 26NKG

Dit jaar vond het 26ste Nordic Congress of Gerontology plaats in Odense, Denemarken. Het UNC-ZH was aanwezig met drie verschillende symposia en vijf posterpresentaties.

Van waardevolle discussies tijdens de symposia tot interessante vragen die de onderzoekers aan het denken hebben gezet. En het is mooi om te merken dat je anderen kunt inspireren met je eigen onderzoek, en ook geïnspireerd raakt door anderen.

Namaste Familieprogramma & DANTON-studie

Op de eerste dag presenteerden Hanneke Smaling en Petra Tasseron over het betrekken van mantelzorgers bij het Namaste Familieprogramma. Hanneke vertelde over de ervaringen van mantelzorgers en vrijwilligers met dit programma voor thuiswonende ouderen met dementie in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Petra heeft onderzoek gedaan naar ervaringen met mantelzorgbetrokkenheid bij het Namaste Familieprogramma voor verpleeghuisbewoners met dementie en lichtte dit toe tijdens haar presentatie.

Minder medicatie bij ouderen is een belangrijk onderwerp. Jonathan Bogaerts lichte vanuit de DANTON-studie de vraag toe of het stoppen van antihypertensiva helpt bij mensen met dementie tegen gedragsproblemen en of het zorgt voor een betere kwaliteit van leven.

Kwaliteit van leven en sterven

Tijdens de tweede dag vond ons 'eigen' symposium plaats. Dit symposium met UNC-ZH onderzoekers had als thema 'Verandering en continuïteit in kwaliteit van leven en sterven bij personen met dementie'. Monique Caljouw, Paulien van Dam, Mari Groenendaal, Marlon Smeitink en Wilco Achterberg presenteerden over hun bevindingen in onderzoek. Zo vertelde Monique meer over niet-farmacologische interventies om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verbeteren. En kan paracetamol de kwaliteit van leven, ongemak, functioneren, zorgafhankelijkheid, pijn en neuropsychiatrische symptomen verbeteren bij personen met gevorderde dementie? Die vraag stond centraal in de presentatie van Paulien.

Mari vertelde in haar presentatie over het behouden van betekenisvolle activiteiten voor mensen met dementie en hun ervaringen na diagnose en tijdens transities. Marlon besprak best practices van zinvolle activiteiten voor mensen met dementie in Nederlandse verpleeghuizen. Tot slot gaf Wilco inzicht in - door Maartje Klapwijk onderzochte - trends in kwaliteit van zorg en sterven waargenomen door mantelzorgers van verpleeghuisbewoners met dementie tussen 2005 - 2019.

mySupport studie

Op de laatste dag kwam de mySupport studie aan bod met Jenny van der Steen en Laura Bavelaar. In deze internationale studie doen zij onderzoek naar het ondersteunen van naasten bij het plannen van zorg voor verpleeghuisbewoners met dementie. Laura vertelde over het educational booklet. Dit booklet helpt verpleegkundigen bij het voeren van gesprekken over advance care planning met families en verpleeghuisbewoners.

Posterpresentaties

Mandy Visser - How social distancing due to the COVID-19 pandemic impacted persons with dementia, family caregivers and healthcare professionals: a qualitative study


Hanneke Smaling - The development of a garment-integrated artificial intelligence-based sensor system for early detection of stress in persons with impaired cognition


Jonathan Bogaerts - Proxy Decision-making in a Deprescribing Trial in Nursing Home Residents with Dementia: a Qualitative Analysis

Milly van der Ploeg - Assessment of the Appropriateness of Cardiovascular Preventive Medication in Older People: using the RAND/UCLA Appropriateness Method


Jonathan Bogaerts - Disentangling the Varying Associations Between Systolic Blood Pressure and Health Outcomes in the Very Old: an Individual Patient Data Meta-analysisOnderzoeken van de genoemde onderzoekers

ISOLATE - Q-PID - Behouden van betekenisvolle activiteiten bij dementie in transitie - ENACT - Kwaliteit van leven en sterven bij dementie - Optimaliseren van preventie van hart- en vaatziekten met medicatie bij ouderen