Themagroep KvL maakt kennis met MASQUE-studie

Op donderdag 11 november vertelde Hanneke Smaling, senior onderzoeker en Esmee Adam, junior onderzoeker meer over de MASQUE-studie aan de themagroep Kwaliteit van leven bij dementie.

In de MASQUE-studie staat de ontwikkeling van een draagbaar sensorsysteem in kleding centraal. Dit sensorsysteem helpt bij het vroegtijdig opsporen van stress bij mensen met een verstandelijke beperking of dementie. Deze mensen zijn vaak gevoelig voor stress, maar kunnen dit zelf niet altijd meer goed aangeven. Zorgverleners moeten dan op basis van non-verbale signalen het stressniveau en de stemming van de cliënt proberen te lezen en reguleren. Late herkenning van deze signalen kan leiden tot onbegrepen gedrag, zoals agressie. Dit kan zorgen voor een verminderde kwaliteit van leven en bemoeilijkt de zorg en ondersteuning.

'Met het MASQUE-project gaan we een hulpmiddel ontwikkelen dat zorgverleners helpt de eerste signalen van stress bij de cliënt te herkennen. Zo kan de oorzaak worden aangepakt voordat het gedrag van de cliënt escaleert. Aan de hand van drie focusgroepen, verspreid over zes maanden (januari tot juni 2022), gaan wij samenwerken met zorgmedewerkers, naasten en personen met een licht verstandelijke beperking of dementie. Op deze manier willen we erachter komen aan welke voorwaarden het sensorsysteem in kleding moet voldoen om straks succesvol in de praktijk gebruikt te kunnen worden,' aldus Esmee en Hanneke.

Na de presentatie was er ruimte voor vragen en reacties. Veel deelnemers van de themagroep bijeenkomst gaven aan het geschetste probleem te herkennen en wel eens te maken te hebben met onbegrepen gedrag bij cliënten. Er ontstond een mooie discussie over het gebruik van technologie in de zorg. In de discussie was ook plaats voor het delen van ervaringen met zorgtechnologie en zorgen over bijvoorbeeld de vervangbaarheid van de zorgverlener door deze technologie, of eventuele verschraling van de zorg.

Veel van deze onderwerpen komen ook tijdens de focusgroepen aan bod. Voor de fousgroepen zoekt het onderzoeksteam nog deelnemers die positief-kritisch kijken naar het gebruik van technologie binnen de langdurige zorg. Focusgroepen worden per doelgroep gehouden en deelnemers krijgen een cadeaubon na elke focusgroep. Opgeven is mogelijk via Esmee Adam (e.adam@lumc.nl) of Hanneke Smaling (h.j.a.smaling@lumc.nl).