Subsidie voor onderzoek betekenisvolle activiteiten bij dementie 

Betekenisvolle activiteiten zijn activiteiten die afgestemd zijn op de persoon met dementie en een gevoel van plezier geven. Succesvolle betekenisvolle activiteiten ontstaan uit een goede samenwerkingsrelatie tussen zorgprofessionals, mensen met dementie en naasten.

Ontwikkelen toolkit

Deze activiteiten verbeteren kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven en sociale relaties van mensen met dementie en naasten. Welke betekenisvolle activiteiten kunnen er aangeboden worden, hoe kies je een activiteit en wat past het beste bij welke bewoner? Het kiezen en implementeren van betekenisvolle activiteiten blijkt in de praktijk lastig en niet alle bewoners profiteren van dezelfde activiteiten. Samen met zorgprofessionals, vrijwilligers, mensen met dementie en naasten ontwikkelen we daarom een toolkit (wegwijzer) voor het kiezen, uitvoeren en evalueren van geschikte betekenisvolle activiteiten. 

Samenwerking met alle betrokkenen

Voor dit project hebben we van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, subsidie gekregen. Om tot een goede toolkit te komen, zijn samenwerking met alle betrokkenen en aandacht voor de invoering in de praktijk een belangrijk onderdeel van het project. Tijdens het project laten we ons daarom ook gevraagd en ongevraagd adviseren door een adviesgroep die bestaat uit zorgprofessionals, cliëntvertegenwoordigers en naasten vanuit o.a. WZH en Warande.

Verloop van onderzoek

In 2021 zullen we beginnen met het ophalen van “best practices” voor betekenisvolle activiteiten met een landelijke survey en met focusgroepen en interviews met zorgprofessionals, vrijwilligers en naasten van verpleeghuisbewoners met dementie. Die resultaten vertalen we naar een eerste versie van de toolkit. Die gaan we vervolgens verder uittesten, verfijnen en implementeren in ten minste twee verpleeghuizen. Dat levert aan het eind van de rit een toolkit op die optimaal aansluit bij de praktijk. Op 15 december gaat het project officieel van start. 

Heeft u vragen of interesse in deelname, neem dan contact met dr. Hanneke Smaling (h.j.a.smaling@lumc.nl).