Studenten op bezoek in het verpleeghuis

Als je leert voor een beleids- en managementfunctie in de ouderenzorg, wil je natuurlijk ook de praktijk leren kennen. Lidorganisaties van het UNC-ZH bieden die mogelijkheid. Een mooie link tussen onderwijs en praktijk. Onlangs gingen studenten van de master Vitality & Ageing op bezoek bij Florence en Pieter van Foreest. Vanwege corona ditmaal online, maar het gaf een goed beeld.

Babette van Rheenen, coördinator van de master Vitality & Ageing illustreert: ‘Deze bezoeken zorgen ervoor dat onze masterstudenten de opgedane kennis gedurende de opleiding in de praktijk kunnen ervaren. En door ze vragen te laten stellen aan zorgmedewerkers krijgen ze een beter beeld van de zorgpraktijk.’

Het belang van onderzoek

In het afwisselende programma van het bezoek kregen medewerkers de kans te vertellen over hun dagelijkse werkzaamheden. Leden uit het managementteam namen deel aan bijeenkomsten en informeerde studenten over het beleid en de organisatiestructuur binnen de instelling. En ook verpleegkundigen, fysiotherapeuten en psychologen waren onderdeel van het programma om inzicht te geven in hoe een werkdag er voor hen doorgaans uitziet.

Naast zorgprofessionals kwamen ook onderzoekers die aan het verpleeghuis verbonden zijn aan het woord. Rens Saat, coördinator Palliatieve zorg en Kwaliteit van leven bij het UNC-ZH, vertelt over het belang hiervan: ‘Vanuit het UNC-ZH zetten we ons actief in om samenwerking met opleidingen te realiseren. Op deze manier willen we studenten inzicht geven in hoe onderzoek wordt ingezet om de kwaliteit van verpleeghuiszorg de optimaliseren.’

‘Meer uitdaging dan gedacht’

Rosalie Hendriks nam de organisatie vanuit Pieter van Foreest voor haar rekening. Zij kijkt terug op een geslaagd evenement: ‘Ik denk dat de studenten een goede indruk hebben gekregen van de zorg voor onze bewoners en hoe we hierin door onderzoek en innovatie ook vernieuwen en door ontwikkelen. Alles vanuit de visie dat bewoners zichzelf moeten kunnen zijn en het leven moeten kunnen leiden dat zij willen.’

‘We hebben de studenten het belang van zorg op maat laten ervaren door diverse zorgprofessionals hun ervaringen te laten delen. Over de noodzaak van zorgvuldige verzorging en afwisselende dagactiviteiten tot aan het nut van gepersonaliseerde voeding,’ aldus Eva Lodewijks. Zij maakte het bezoek aan Florence mogelijk.

Ook de studenten gaven na afloop van de bijeenkomsten aan veel geleerd te hebben. Sommigen lieten doorschemeren inmiddels warm te lopen voor een carrière in de verpleeghuiszorg: ‘Deze sector biedt toch meer uitdaging en mogelijkheden dan ik van te voren had gedacht.’


Lees hier meer over onze samenwerking met het onderwijs.