RELOCARE vraagt aandacht voor verhuizingen in de verpleeghuiszorg

Een verhuizing is een ingrijpende gebeurtenis. Met name voor kwetsbare ouderen die in een verpleeghuis of woonzorgcentrum wonen heeft dit een grote invloed. Zij hebben een complexe zorgvraag en zijn in grote mate afhankelijk van hun omgeving voor het dagelijkse leven. De zorgomgeving ondersteunt verpleeghuisbewoners in het dagelijks leven en functioneren. Vele bewoners krijgen te maken met een (vrijwillige of onvrijwillige) verhuizing. Bijvoorbeeld wanneer nieuwsbouw de plaats inneemt van een verouderd verpleeghuis of wanneer huizen worden gerenoveerd. Soms gebeurt dat individueel, bijvoorbeeld omdat de zorgvorm niet (meer) goed past bij de oudere.   

Wat is er (niet) bekend over verhuizingen binnen de verpleeghuiszorg?

In het onderzoek RELOCARE werken onderzoekers van de academische werkplaatsen ouderenzorg samen om meer inzicht te krijgen in de effecten en ervaringen met deze verhuizingen. Er is slechts weinig wetenschappelijk onderzoek beschikbaar over de effecten en ervaringen van een verhuizing. Bestaand onderzoek richt zich op verhuizingen van de ene omgeving naar de andere: van het ziekenhuis naar huis, of van thuis naar het verpleeghuis. Verhuizingen hebben grote impact op ouderen en hun familie. Ze gaan ook vaak gepaard met negatieve gevolgen, zoals een toename in het aantal valincidenten na verhuizing naar een nieuwe omgeving. Echter kan een verhuizing wellicht ook positieve effecten hebben. Bijvoorbeeld doordat de nieuwe omgeving beter aansluit bij de wensen en behoeften van bewoners. Daarbij speelt het proces van de verhuizing, zowel voor, tijdens als na het moment van verhuizen, ook een mogelijke rol.

Aan de slag met de hiaten in huidige kennis

In het eerste artikel hebben de onderzoekers de ontbrekende kennis op een rij gezet en vastgesteld waar op dit onderwerp meer onderzoek naar nodig is. Het RELOCARE consortium richt zich op:

  • Het in kaart brengen van verhuizingen binnen de verpleeghuiszorg en de impact hiervan om bewoners en hun naasten.
  • Het verbeteren van verhuizingen binnen de verpleeghuiszorg, zodat ouderen en hun naasten een zo goed mogelijke kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg ervaren
  • Het in kaart brengen van verhuizingen na innovatieve woon-zorgconcepten en de impact hiervan op ouderen en naasten.

Brede landelijke samenwerking

Dit is een gezamenlijk project van de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO), bestaande uit: de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg, het Universitair Kenniscentrum Ouderenzorg Nijmegen, Tranzo Academische Werkplaats Ouderen, het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland, het Universitair Netwerk Ouderenzorg Amsterdam en het Universitair Netwerk Ouderenzorg van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Volgsgezondheid, Welzijn en Sport.

Voor het UNC-ZH werkt Damien Broekharst MSc, promovendus, mee aan het onderzoek. Lees hier meer.