Promotie Maartje Klapwijk: Quality until we die

Quality of life and quality of dying in nursing home residents with dementia

Het aantal mensen met dementie zal in de komende jaren toenemen. Gedurende het beloop van de ziekte wordt de patiënt meer zorgafhankelijk met vaak een opname in het verpleeghuis tot gevolg. Onderzoek naar deze groep verpleeghuispatiënten zal daardoor ook toenemen. Het onderzoek van Maartje Klapwijk richtte zich op hoe de kwaliteit van leven het beste gemeten kan worden en hoe kwaliteit van leven en sterven verbeterd kan worden.

Maartje Klapwijk promoveerde op 20 januari 2022 op haar onderzoek naar verschillende aspecten van kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven voor mensen met een gevorderde dementie in het verpleeghuis. Wij feliciteren haar van harte!

Haar aanbevelingen na deze studie bestaan uit twee onderdelen. Drie aanbevelingen voor de praktijk en drie aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

Aanbevelingen voor de praktijk

  • Kwaliteit van leven is te beïnvloeden door extra scholing en kennis over dementie, pijn en gedrag en een stapsgewijze aanpak door het hele zorgteam.
  • Het Zorgpad Stervensfase wordt als positief ervaren maar het is belangrijk om op tijd te starten.
  • Extra aandacht voor symptoomlast in de stervensfase heeft een positief effect (minder symptomen) en meer aandacht voor palliatieve zorg van het hele zorgteam rond een bewoner met dementie.
Aanbevelingen en vragen voor vervolgonderzoek

  • Meten van kwaliteit van leven is van belang voor ontwikkeling van interventies om de kwaliteit van leven bij personen met dementie in verpleeghuizen te verbeteren.
  • Ontwikkelen van een instrument 'Zorgpad Dementie' dat de bewoners in het verpleeghuis vanaf opname volgt en praktische handvatten biedt aan het gehele zorg- en behandelteam en mantelzorgers op het gebied van anticiperende gesprekken (advance care planning), symptoomcontrole, betere palliatieve zorg en het verbeteren van communicatie.
  • Bij het beoordelen kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven is het belangrijk om het perspectief van de bewoners zelf, de zorgteams en de mantelzorger altijd mee te nemen.

Lees hier het proefschrift Quality until we die. Quality of life and quality of dying in nursing home residents with dementia.
Factsheet Quality until we die