Promotie Bistra Veleva: Vit D-UVB studie

Vitamine D-gebrek komt bij verpleeghuisbewoners veel voor. Dit kan leiden tot spierzwakte en botverlies en daarmee tot een verhoogde kans op heupbreuken. Verpleeghuisbewoners krijgen meestal extra vitamine D toegediend. Bistra Veleva wilde weten wat het effect is van ultravioletlicht (UVB) in vergelijking met het oraal toedienen van vitamine D-suppletie, op het welbevinden van verpleeghuisbewoners met dementie in Nederland. Zij is specialist ouderengeneeskunde bij lidorganisatie WZH.

Bistra Veleva promoveerde op 23 november 2021 op haar onderzoek naar het effect van ultravioletlicht (UVB) in vergelijking met orale vitamine D-suppletie op het welbevinden van verpleeghuisbewoners met dementie. Wij feliciteren haar van harte!

Haar advies na deze studie bestaat uit vier punten:

  • Suppletie van vitamine D capsules 800 IE per dag - zoals de Gezondheidsraad adviseert - bij verpleeghuisbewoners, resulteert in een toereikend vitamine D-status.

  • Bij de afweging door huisartsen om niet bij iedereen boven de 70 jaar vitamine D te suppleren vanwege diversiteit in deze populatie, moet men niet vergeten om dit wel te doen bij hun kwetsbare 70+ patiënten.

  • Behalve eventuele vitamine D-deficiëntie, zijn er andere redenen om naar buiten gaan bij mensen met dementie te stimuleren en het op te nemen in de dagelijkse activiteiten als onderdeel van de gezonde leefstijlprogramma's.

  • Het wordt aanbevolen om bij de oudere mensen met bloeddrukverlagende medicatie in de zomer de bloeddrukken extra goed te controleren vanwege mogelijk bloeddrukverlagend effect van ultraviolet licht.

Lees hier het proefschrift Vitamin D: Ultraviolet Light and Well-being of Older People
Factsheet Vit D-UVB