Promotie Anouk Kabboord: Comorbidity and outcomes in geriatric rehabilitation

Ouder worden gaat gepaard met fysiologische veranderingen en de aanwezigheid van vaak meerdere gelijktijdige aandoeningen. Het onderzoek van Anouk Kabboord richtte zich op de zorgbehoeften en het herstelpatroon in het revalidatietraject van kwetsbare ouderen.

Anouk Kabboord promoveerde op 3 februari 2022 op haar onderzoek naar de rol van comorbiditeit in relatie tot geriatrische revalidatie uitkomsten bij patiënten opgenomen in de GRZ. Wij feliciteren haar van harte!

Haar aanbevelingen na deze studie bestaan uit twee onderdelen. Drie aanbevelingen voor de praktijk en drie aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

Aanbevelingen voor de praktijk

  • Het beoordelen van comorbiditeit neemt een plaats in bij de triage van patiënten voor revalidatie en hoort bij een opname van een patiënt in de geriatrische revalidatie (GRZ).
  • Het beoordelen van comorbiditeit kan het beste worden gedaan met inbegrip van de ernst en impact op het functioneren, zoals in de gewogen functionele comorbiditeitsindez (FCI).
  • Zorgpaden in de GRZ zouden - naast de primaire diagnose - ook afgestemd moeten worden op de comorbiditeit, aan de hand van comorbiditeitsprofielen.
Aanbevelingen en vragen voor vervolgonderzoek

  • Een (kwalitatieve) studie naar het huidige gebruik van comorbiditeit in de triage voor ontslagbestemming na een ziekenhuiopname.
  • Verder onderzoek naar de gewogen FCI: tijdens de triage in ziekenhuizen, heronderzoek naar de betrouwbaarheid en voorspellende waarde op revalidatie uitkomsten en implemenatieonderzoek in de GRZ.
  • Verder onderzoek naar clustering van comorbiditeit om te zien of er inderdaad comorbiditeitsprofielen vastegesteld kunnen worden.

Lees hier het proefschrift Comorbidity and outcomes in geriatric rehabilitation
Factsheet Comorbidity and outcomes in geriatric rehabilitation