Promotie Annelore van Dalen-Kok: Pain and its consequences in dementia.

Observing the complex relationship between pain, behaviour and ADL in nursing home residents.

Pijn bij mensen met dementie in het verpleeghuis komt veel voor; ongeveer 50% heeft last van pijn. Het onderzoek van Annelore van Dalen-Kok richtte zich op pijn en de consequenties ervan bij mensen met dementie.

Annelore van Dalen-Kok promoveerde op 31 maart 2022 op haar onderzoek. Wij feliciteren haar van harte!

Gevolgen van pijn bij dementie
In haar onderzoek laat Annelore zien dat pijn een negatief effect heeft op de algemeen dagelijkse verrichtingen (ADL) bij mensen met dementie. Dit kan voorkomen in elk stadium van de dementie. Het is dus belangrijk om mogelijke pijn te herkennen om mee te nemen in de zorg voor mensen met dementie.

Hoe herken je pijn bij dementie?
Een set van observatieinstrumenten, de PAIC, ondersteunt om pijn te herkennen bij dementie. Een van de doelen van dit proefschrift was het onderzoeken van de betrouwbaarheid en validiteit van deze observatieinstrumenten. PAIC staat voor Pain Assessment in Impaired Cognition. Deze PAIC bevat drie items uit bestaande pijnobservatieschalen, verdeeld over drie domeinen: 1) gezichtsuitdrukkingen, 2) lichaamsbewegingen en 3) stemgeluiden. Annelore toont met haar onderzoek aan dat zowel de validiteit als de betrouwbaarheid van de verschillende items van de PAIC veelbelovend zijn in een klinische setting, zoals het verpleeghuis. 

Werkbaar maken: van 36 naar 15 instrumenten
Een pijnobservatieschaal van 36 items is heel omvangrijk en lastig om in de praktijk mee te werken. Resultaten van dit onderzoek hebben bijgedragen aan het verminderen van deze items naar de vijftien belangrijkste. Hiermee werd de pijnobservatieschaal omgedoopt tot de PAIC15. De definitieve PAIC15 is een instrument voor zwel in de kliniek als in wetenschappelijk onderzoek.


Lees hier ook het interview van Florence met Annelore. Over het verbeteren van pijnmanagement, haar adviezen aan zorgorganisaties en haar vervolg binnen Florence.


Lees hier het proefschrift Pain and its consequences. Observing the complex relationship between pain, behaviour and ADL in nursing home residents.
Factsheet Pain and its consequences