Proactieve zorgplanning bij dementie

Hoe praten we met mensen met dementie over hun toekomstige zorg?

Een factsheet met praktische tips uit het artikel van Mandy Visser (LUMC/Topaz), Hanneke Smaling (UNC-ZH/LUMC), Deborah Parker (University of Technology Sydney) en Jenny van der Steen (LUMC/Radboud umc) over proactieve zorgplanning bij dementie. Dankzij een mooie samenwerking binnen en buiten het LUMC in onderzoek hiernaar. Wat is er nodig om het gesprek over toekomstige zorg aan te gaan met mensen met dementie?

Ga tijdig in gesprek

Om de juiste en persoonlijke zorg te kunnen bieden, is het belangrijk om tijdig in gesprek te gaan met de patiënt. Wat zijn zijn of haar persoonlijke waarden of voorkeuren voor de benodigde zorg in de toekomst? Bij personen die lijden aan dementie is dit zeker belangrijk: hun kennis en begrip gaat achteruit, ze hebben moeite met het begrijpen van de situatie of het uiten van hun gevoelens. Ze worden daardoor vaak niet betrokken bij gesprekken over proactieve zorgplanning. Hoe kunnen we mensen met dementie wél betrekken bij proactieve zorgplanning? Onderzoekers van het Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC) onderzochten dit in wetenschappelijke literatuur. 

9 praktische tips voor proactieve zorgplanning bij dementie

Uit het artikel komen negen praktische tips naar voren voor een gesprek over proactieve zorgplanning bij dementie. Bijvoorbeeld de volgende:

  • Zorg ervoor dat mensen met dementie betrokken blijven bij proactieve zorgplanningsgesprekken.
  • Start zo vroeg mogelijk in het ziektetraject met proactieve zorgplanning, bij voorkeur kort na de diagnose.
  • Focus tijdens proactieve zorgplanningsgesprekken niet alleen op goed geformuleerde (gesproken) opvattingen van de persoon, maar observeer ook diens non-verbale gedrag.
  • Onderschat het vermogen en de bereidheid om te praten over abstracte begrippen als proactieve zorgplanning niet.

Benodigd toekomstig onderzoek

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar het in gesprek gaan met mensen met dementie over proactieve zorgplanning. Er is meer onderzoek nodig naar non-verbaal gedrag bij dementie, timing en implementatie van proactieve zorggesprekken en omgeving - persoonlijke voorkeuren, tijdgeest (verloop), cultuur en mentale omstandigheden.
Voor meer informatie neem contact op met:

Mandy Visser
Senior onderzoeker LUMC
Leading fellow in dementie, communicatie en sociaal welbevinden
E: m.visser2@lumc.nl

Hanneke Smaling
Senior onderzoeker LUMC/UNC-ZH
E: h.j.a.smaling@lumc.nl

Jenny van der Steen
Associate professor LUMC
E: j.t.van_der_steen@lumc.nl