Impuls voor wetenschap op palliatieve zorg en veroudering

Yvette van der Linden is de eerste hoogleraar Palliatieve Geneeskunde in het LUMC. Op vrijdag 12 november 2021 sprak zij haar oratie uit. Een mooi pleidooi voor integrale palliatieve zorg, zoals het inbedden van onderwijs over palliatieve zorg in de artsen- en verpleegkundeopleiding en bij behandeltrajecten de laatste levensfase bespreekbaar maken en daar de collega's met kennis ervan bij betrekken. Vanuit het UNC-ZH zijn er via het LUMC korte lijnen en al mooie samenwerkingen met Yvette van der Linden en haar team. We feliciteren haar van harte met deze benoeming.

'De sleutel tot gezond ouder worden ligt in de leefomgeving', zo stelt David van Bodegom in zijn oratie tot hoogleraar, ingesteld door de Leyden Academy on Vitality and Ageing. Hij pleit ervoor om de leefomgeving te veranderen in de strijd tegen leefstijlgerelateerde aandoeningen. 'Het voorschrijven van medicijnen loont in het huidige systeem meer dan met de patiënt in gesprek te gaan over een gezonde leefstijl.' Er zijn hier gelukkig wel verschuivingen in waar te nemen en hij zet zelf met collega's initiatieven op om ouderen meer te laten bewegen. Mooie onderzoeken vanuit de Leyden Academy - ook David van harte met deze benoeming!

Lees over beide oraties meer op de LUMC-pagina's:
Yvette van der Linden
David van Bodegom